Det er din hjemmeklubb som administerer Golfkortet. Ta kontakt med din klubb hvis:

  • Du har mistet Golfkortet.
  • Golfkortet er skadet eller ikke virker som det skal.
  • Informasjonen på Golfkortet er så slitt at den ikke kan leses.
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club