Det finnes mange forskjellige universiteter, og veldig mye informasjon om college. Denne guiden er for deg som har tenkt å dra til USA for å spille college golf, og ønsker enkel informasjon om college generelt og veiledning rundt hvordan rekrutteringsprosessen til college fungerer.

I dag er det et syttitalls norske golfspillere på college i USA. Disse er en del av totalt 500 000 idrettsstudenter i USA fordelt på 1100 college/universiteter og 24 idretter. Det er mange som ser på college som en mulighet til å kombinere studier samtidig som man kan utvikle seg som golfspiller. De fleste universiteter har flere idretter tilknyttet seg, og mange av collegene tilbyr golf både for jenter og gutter. Det kan være vanskelig å vite hvor du bør starte om du drømmer om college golf i USA. Derfor håper vi at denne guiden kan hjelpe deg i prosessen.  

NGF mener college er et godt alternativ og en naturlig vei å gå da det ikke finnes lignende tilbud i hverken Norge eller Europa. Et slikt opphold vil gi deg gode treningsforhold gjennom hele året, gode treningsfasiliteter, du vil få god matching og oppfølging av både skolen og trenere. Studiestøtten vil avhenge av hvor stort stipend du får, men uansett vil du få god erfaring både personlig og sportslig.

Hva er Scholarship?

Idrettsstipend er penger som tildeles studenter fra skoler i USA med formål å redusere spillerens egenandel for å kunne studere på college. Størrelsen på stipendet kan variere fra 1 -100 % av det det koster å gå på skolen. For idrettsstudenter er det beste stipendet «full ride», dette er fullt stipend (100 %) og vil si at skolen dekker alt fra skolepenger, avgifter, leilighet, mat, skolebøker. Flere skoler inkluderer også lommepenger i det fulle stipendet (typisk ca. 5.000 dollar). ” Full ride” stipendet er som oftest en årlig avtale mellom skolen og utøveren, men for noen kan avtalen vare over flere år. «Partial Scholarship» dekker prosenter av kostanden. Det største golfstipendet er verdt opptil 80.000 dollar (ca. 800 000 kr) hvert år, og totalt 320.000 dollar over fire år.  Hvilket stipend du får avhenger av sportslige ferdigheter som prestasjoner og plassering i turneringer, og akademiske resultater på diverse obligatoriske tester som SAT, TOEFL (se lengre ned) og karakterer fra videregående skole.  Det er treneren som deler ut stipendene, og det er de som avgjør hvor mye stipend du som spiller skal motta. 

Hvor mange scholarship deles ut?

På collegelag for gutter har treneren lov til å dele ut 4,5 stipend i året, og på jentelagene kan det deles ut 6 stipend i løpet av et år (gjelder NCAA divisjon 1, divisjon 2 har færre scholarship og divisjon 3 har ikke atletiske scholarship. NAIA har egne regler). Dette grunnet en lov som forbyr diskriminering på bakgrunn av kjønn, derfor må universitetene kjønnsbalansere idrettsstipendene som deles ut. De amerikanske fotballagene disponerer cirka 85 scholarships hvert år på guttesiden, derfor må disse kompenseres til de andre idrettene på jentesiden. Dette fører til at det blir vanskeligere å motta scholarship i de mindre idrettene for gutter.

I tillegg til de atletiske scholarshipene overfor kan man også få akademisk scholarship. Så man kan bli tilbudt 50 % atletisk og motta 20 % akademisk fra skolen. Da er du på 70 % totalt. Akademiske scholarship har coachene ingen innflytelse på. Dette er strengt forbudt. 

Divisjonene

National Collegiate Athletic Association (NCAA) er en av de mest sentrale organisasjonene i prosessen med å søke college, men også gjennom hele perioden på college. Organisasjonen ble grunnlagt for å samle all sportslig konkurranse mellom universitetene i én organisasjon.

NCAA støtter, veileder og hjelper studenter best mulig slik at de kan få det beste ut av sine idrettskarrierer. Hvert år deler NCAA ut idrettsstipender verdt 3,5 milliarder dollar til skolene. Disse pengene kommer i hovedsak fra TV- og markedsrettigheter for Divisjon 1 championships, og billettsalg fra alle konkurranser i NCAA D1. I NCAA finnes det 833 medlemsinstitusjoner som tilbyr golf for gutter, og 632 med golflag for jenter. Det er en relativt jevn fordeling mellom jenter og gutter i alle de tre divisjonene.

NCAA er delt inn i 3 divisjoner som avhenger av skolens totale økonomi og studentmasse. I Divisjon 1 er det om lag 187 000 idrettsstudenter, i divisjon 2 og 3 er det ca. 125 000 idrettsstudenter.

Hvilken divisjon skolen spiller i avhenger av antall lag, lagstørrelse, spillekalender og hvor mye økonomisk støtte skolen kan gi spillerne. Det vil si at om et universitet konkurrerer i D1 betyr ikke dette alltid at disse er de beste skolene. En skole i D2 kan være minst like god sportslig, men har ikke de samme økonomiske rammene, og ikke like mye å dele ut i idrettsstipend som D1 skolene. Mye av divisjonsdelingen baserer seg på de amerikanske fotballagene. Konkurrerer det amerikanske fotballag i divisjon 1, er det stor sannsynlighet for at de andre idrettene også gjør dette. 

Det høyeste nivået i college idrett. Dette gjelder ikke bare golf, men i alle andre idretter også. De største skolene med de beste idretts(golf)programmene konkurrer i NCAA Divisjon 1. Det er ca. 350 skoler som deltar i denne divisjonen. Skolene tilbyr store idrettsprogrammer med store idrettsbudsjetter. For å godkjennes som en D1 skole må skolen tilby minst 14 idretter fordelt på jenter og gutter, og samtidig kunne dokumentere et visst årlig tilskuergjennomsnitt i basketball og amerikansk fotball. 

Som utøver på en D1 skole må man belage seg på mye trening, og lite fritid. Golf og trening vil rett og slett være hverdagen din, hvor det trenes mot å delta i mye turneringer.  På disse skolene har trenerne ofte god oversikt over spillere de ønsker å rekruttere, og de krever at du som utøvere satser fullt på golf. 

En ting som kan være nyttig å tenke over når man velger skole og divisjon er snittscoren din. I divisjon 1 skolene ligger snittscoren på 71-73 for gutter og 74-76 for jenter. Det kan være smart å sammenligne din snittscore med de ulike divisjonene, for den vil variere. 

Divisjon 2 består av litt mindre skoler enn i divisjon 1, og skolene er både offentlige og private. I NCAA D2 tilbyr de også idrettsstipender som de fordeler på sine spillere. Ønsker man en hverdag hvor det er mer rom for å gjøre andre ting enn å spille golf er denne divisjonen et godt alternativ. Det er fortsatt stort fokus på golf og trening, men hverdagen vil være mer fleksibel enn i D1. I denne divisjonen får 20 % av studentene fullt idrettsstipend.

Ønsker man å fokusere like mye på skole som på golf vil NCAA D3 være et godt alternativ. Det vil fortsatt være mye trening og konkurranse, men ikke i like stor grad og like seriøst som i D1 og D2. Her er det akademiske minst like viktig som det idrettslige. Noe som vises ved at det i denne divisjonen kun deles ut akademiske stipender. Nivået på golfen er fortsatt høy og overlapper gjerne nivået med skoler i de andre divisjonene. Divisjon 3 skolene gjør at de som har et akademisk høyt snitt, med noe lavere golfferdigheter også vil ha mulighet til å kunne kombinere utdanning og golf.

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) er en divisjon separat fra NCAA, og består av ca. 250 skoler. Forskjellen mellom NAIA og NCAA er at NAIA sine idrettsprogrammer er mindre enn de i NCAA. Nivåmessig konkurrerer skolene i NAIA på lik linje med NCAA D2. Det er rundt 60.000 idrettsstudenter ved disse skolene hvert år.

National Junior College Atheltic Association (NJCAA) består av “community college”, “state college” og “junior college”. Dette er en selvstendig organisasjon med egne rankinger, sluttspill og krav til utøverne. NJCAA består av mindre skoler med 2 års studier. Om man ikke oppfyller sportslige og/eller akademiske krav til å spille på en skole som konkurrerer i NCAA, har man muligheten til å studere ved et såkalt junior college. Totalt har man lov til å konkurrere i college golf i fire sesonger, så etter fullførte to år på NJCAA har man “spillerett” de siste to årene i NCAA. De fleste får innpass på NCAA skolene etter at de har fullført to år på NJCAA, og i mange tilfeller er studenter som har gått to år ved en NJCAA skole, attraktive for NCAA skoler. På guttesiden er det i overkant av 200 skoler som tilbyr golf, og ca. 100 skoler som tilbyr golf for jenter. Dette er en fin og litt rimeligere mulighet, hvor man har mulighet til å utvikle seg som golfer for senere å konkurrere på et høyere nivå. 

Videoer kommer!

Rekrutteringsprosessen

Det viktigste i collegeprosessen er å ha et realistisk forhold til sitt eget golfnivå, og dette gjør man gjennom å gjennomføre en systematisk, langsiktig utviklingsprosess. Skolene ser etter resultater og WAGR plasseringer (World Amatører Golf Ranking), men pass på at du er i din egen utviklingsprosess. Sterkt eierskap til egen utvikling og ikke minst selvstendighet er viktig når du reiser til USA. Vær forberedt på utfordringer, og det er derfor godt å ha trent på dette i god tid.

Det er strenge regler for rekruttering til collegeidrett, og NCAA har ansvaret for å regulere disse prosessene. Dette er for å rettferdiggjøre konkurranser både for utøvere og universiteter. I rekrutteringsprosessen reiser trenerne fra college/universitetene på High School og juniorturneringer over hele verden for å speide etter talenter. Dette innebærer også junior EM og andre juniorturneringer som tiltrekker seg de beste juniorene. Reguleringen i rekrutteringsprosessen er konkretisert ned i minste detalj, og inkluderer for eksempel hvor mange telefonsamtaler treneren har lov til å ha med sine rekrutter og hva disse samtalene skal handle om. 

Når en trener blir interessert i en spiller vil den første kommunikasjonen skje gjennom spillerens trener eller forelder. Dette fordi treneren ikke har lov å kontakte spilleren direkte før de har startet sitt nest siste år på videregående. Når kontakten er opprettet har treneren lov til å invitere spilleren på en official visit. Dette kan imidlertid ikke skje før siste året på videregående er påbegynt. 

Start tidlig med å promotere deg selv for universitetene på Instagram (åpen profil) ved å f.eks. legge ut forskjellige sving videoer, og andre positive ting med tanke på ditt golfspill, dette kan du også gjøre på YouTube (se eksempler ved å søke “college recruitment video). Dette er noe som anbefales å gjøre tidlig, så om det ikke er gjort før BEGYNN NÅ! Følg ulike college på sosiale medier, da kan de følge deg tilbake og få tilgang til videoene dine.

Begynn prosessen med å søke college allerede første året på videregående, send gjerne e-post til skolene hvor du presenterer deg selv kort og at du er interessert i deres skole (følg stegene under). Mange av de "beste" skolene (ca. topp 30) er ferdig med rekruttering av spillere allerede to år før de skal starte, så vær tidlig ute! De fleste andre skoler i 2. divisjon og lavere, rekrutterer senere.

I snitt tar skolene inn 2-3 golfelever hvert år, og har en golfstall på totalt 10-12 spillere fordelt på ulike kull.

 

Steg 1:

En av de viktigste delene av college eventyret er å finne et universitet hvor du passer inn og kommer til å trives. Det er utallige universiteter i USA, og det er derfor viktig å bruke litt ekstra tid på å finne en skole som passer for deg. Det er flere viktige faktorer å tenke på når du skal velge skoler, det er viktig med trivsel både for utviklingen på golfbanen, men også for det akademiske og for deg som person. Det er veldig vanskelig å vokse i et miljø man ikke trives i. Det er ikke alltid at de største og beste skolene passer best for deg og din utvikling, så vær åpen og se på skoler på forskjellige nivåer.  

Når du har funnet svar på noen av disse spørsmålene, kan du begynne å lage en liste med aktuelle universiteter. Du kan finne det meste av informasjon på hjemmesidene til universitetet eller på andre sider på nettet. Det kan være en god ide å gå inn på golflaget sin egen nettside. Her kan du lese litt om hvem som er trener og hvem som spiller for skolen/laget. De fleste har rekrutteringsinformasjon som du også kan lese på deres nettsider. Lag deg en liste på 6-10 universiteter som du er interessert i, og som du tror kan passe deg både sportslig, økonomisk og akademisk. 

 

Steg 2

Neste steg er å ta kontakt med coachene. All informasjon du trenger for å kontakte dem, kan du finne på nettsiden til universitetet eller golflaget. Det er veldig viktig å bruke tid på å lære å kjenne personen som er Head Coach, dette fordi han/hun kommer til å være en av de viktigste personene under din periode på college. Dette er personen som skal hjelpe deg med alt du måtte trenge, i tillegg til at han/hun er den viktigste for din golfutvikling. Derfor er det et tips å bruke god tid på å snakke/facetime med coachen på skolene du er interessert i for å se om dere kommer godt overens. 

Det er viktig å spørre trenerne spørsmål om ting du lurer på når du er i kontakt med dem. Bruk gjerne litt tid i forkant på å lage en liste med spørsmål som er viktige for deg å få svar på. 

Dette er bare noen eksempler på spørsmål som kan være lurt å spørre trenerne om. Du kan også lage en liten liste med spørsmål du eventuelt vil stille til noen av spillerne på laget. Har du mulighet til å dra over og besøke noen av skolene du er interessert i, så er det virkelig å anbefale. Det er en god måte å få en bedre følelse på hvordan treneren, skolen og atmosfæren på laget er. Hvis du reiser over for å besøke et universitet når det ikke er noen NCAA restriksjoner, kan du også være med å spille og trene med skolens golflag, men her har ikke trenerne lov til å være til stede.

Et annet tips er å prate med andre norske som har vært på college, for å få innsikt i deres erfaringer, dette vil hjelpe deg med å ta bedre valg og ikke minst gjøre deg bedre forberedt på alle eventualiteter.

 

Steg 3

Når du skal kontakte en trener for første gang er det lurt å ha klart en CV med litt informasjon om deg selv, ditt golfspill, og det akademiske. Her kan det være lurt å legge ved en sving video eller to også. CVen trenger ikke å være lang, bare den viktigste informasjonen er nødvendig. En god ide kan være å lage en kort videopresentasjon av deg selv, her presenterer du deg selv, snakker litt om dine ambisjoner, og slår litt forskjellige golfslag.

Det er flere nettsider som har mye bra informasjon og en av de beste du kan bruke for å spare tid på å lete etter kontaktinformasjon til trenerne er vedlagt under. Her finner du kontaktinformasjon til de aller fleste trenerne i de forskjellige divisjonene på ett og samme sted. 

Kontaktinformasjon: 

https://collegesport.us/download-coaches/golf-download-coaches

NCAA ELIGIBILITY CENTER

NCAA Eligibility Center er et av stegene alle må gjennom for å kunne delta i NCAA divisjonene. Det er her karakterer, SAT score og amatørstatus må bli godkjent for at du skal kunne konkurrere i NCAA idretter. Her må du sende inn karakterer fra videregående, SAT resultatene i tillegg til å fylle ut en del skjemaer som ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Det stilles forskjellige krav som må godkjennes for å kunne konkurrere i D1&D2, D3 har egne krav for hvem som er kvalifiserte. 

Som en del av den akademiske sertifiseringsprosessen må alle internasjonale studenter som planlegger å fullføre studier ved D1 skoler og D2 skoler fullføre visse fag og oppnå en minimumskarakter, ved uteksaminering på videregående skole. Den akademiske informasjonen som trengs for å få godkjent amatørstatus er:

 • Karakterene dine fra 9 klasse til fullført videregåendeskole, her må også dato for fullført kurs bekreftes.
 • Eksamensbevis og vitnemål (både fra ungdomsskole og videregående)
 • SAT og engelskspråklige test score (toefl/duolingo )
 • ALLE dokumenter som må sendes inn skal både sendes inn på morsmål og oversatt til engelsk. 

De akademiske kravene varierer fra divisjon til divisjon. I D1 må gjennomsnittskarakteren være 2.3 GPA som tilsvarer en C+ i Norge. I divisjon 2 må gjennomsnittskarakteren være 2.2 tilsvarende en C. 

Første steget i NCAA Eligibility Center er å lage en profil. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken under. Dette anbefales å gjøres tidlig i prosessen (lag en profil selv om du er usikker på utdanning i USA). Etter at en profil er opprettet sender du inn den nyeste karakterutskriften (alle karakterene), når du har tilgang til dette (etter første semester). Husk å oppdater karakterutskriften på din profil etter hvert som semestrene avsluttes. I tillegg må resultatene på test scoren (SAT & TOEFL) sendes inn, når du har mottatt disse.

Det er veldig enkelt forklart på profilen hva som må gjøres og hvilken informasjon/dokumentasjon de trenger. Når alt dette er gjort får du et NCAA ID#, dette er ditt college kjennetegn og kommer til å følge deg gjennom hele din collegekarriere. Når du begynner å komme i kontakt med collegene, er det denne som brukes for at skolene skal få tilgang til informasjonen de trenger om deg. 

Du kan opprette profil og lese mer her: 
https://web3.ncaa.org/ecwr3/register/CERTIFICATION

Det er flere tester som må gjennomføres før man kan begynne college eventyret. Områdene som blir testet er evnen til å lese, snakke og forstå engelsk, og hvor flink du er i matte. Testene bør gjøres i god tid og det er ofte lurt å gjøre dem flere ganger slik at du kan forbedre scoren. TOEFL og IELTS tester det samme, så det holder med å ta en av dem (TOEFL den vanligste)

**universitetene har forskjellige krav og regler, så det er lurt å lese på hjemmesiden hva som gjelder for den enkelte skolen eller spørre coachen på skolen når du er i kontakt med dem

SAT (Scholastic’s Assessment Test) er en standardisert kunnskapstest brukt for inntak til skoler i USA. Det er flere steder i Norge denne testen kan gjennomføres. SAT tester elever i matte og kritisk lesing, hvor du også må gjennomføre en skriveoppgave. Utenom skriveoppgaven vil testen bestå av flervalgsoppgaver. Den maksimale poengsummen det er mulig å oppnå er 1600, og du vil få 3 timer til å gjennomføre hoveddelen av testen, og deretter 50min til skriveoppgaven.  Formatet på denne testen kan være uvant for mange så de anbefales å forberede seg. Spesielt i forhold til måten spørsmålene stilles på. Det finnes masse forberedelsesmaterieller på SAT sin nettside

Det er mulig å gjennomføre testen i Norge, men vær oppmerksom på testdatoene. Disse er fastsatte og fylles fort opp. Derfor er det lurt å melde seg opp til testen god tid i forveien. Dette er også lurt å tilpasse i forhold til søknadsfristen, det kan ta opptil en måned å få svar. 

Du kan melde deg på her: www.collegeboard.org/

Testen kan tas ved Oslo International School, International School of Stavanger, Skagerak International School of Red Cross Nordic United World College. Prisen for testen ligger på ca. 104 USD. 

TOEFL (test of english as a foreign language) er en standardisert akademisk engelskspråklig test og må gjennomføres av alle som kommer fra land som ikke har engelsk som morsmål. Denne har som formål å teste studenters evne til å bruke og forstå det engelske språket slik det blir snakket, hørt, lest og skrevet i et engelskspråklig klasserom. I Norge kan denne kun gjøres digitalt.

Denne testen kan gjennomføres her: Ets.org

Duolingo English Test: Dette er også en standardisert test for dine engelskkunnskaper. Siden 2016 har over 4000 universiteter godkjent denne som krav til dine engelskkunnskaper. Fordelen med denne testen er at det er en 1 times test, som kan gjennomføres når som helst og hvor som helst. I tillegg har Duolingo en app, hvor det er veldig enkelt å øve, her er det masse forskjellige øvingsmetoder som er nyttige i forberedelsen til en slik test.

Sjekk her om ditt universitet godkjenner denne testen: https://englishtest.duolingo.com/institutions

Trenere har lov til å sende materiale som ikke er for spesifikk rekruttering som camp brosjyrer, spørreskjema, eller ikke-atletiske institusjonelle publikasjoner når de vil, men de har ikke lov til å kontakte deg direkte før 15. juni, det året du er ferdig med første året på videregående. Du kan sende de meldinger/e-post, men de kan ikke alltid svare med en gang.

Etter 15. juni to år før du skal begynne på college er det lov med toveis kommunikasjon. 

Spillere og foreldre kan ringe coacher og coachene kan ringe dere. 

Det er en rekrutteringskalender som coachene må følge. Den viser hvilke perioder de kan ha spillere på campus besøk, kontakte spillere face-to-face, og hvilke tider de ikke har lov til å ha noen kontakt i det hele tatt.

Mange trenere (de som er interessert i internasjonale elever) reiser gjerne på turneringer for å observere mulige utøvere. Dette kan være turneringer som McGregor Trophy, European Young Masters og EM lag boys/girls. Dette er en god arena for å møte trenere, spesielt fra topp 25 skoler. 

 • Trenere har lov til å sende materiale som ikke er for spesifikk rekruttering som camp brosjyrer, spørreskjema, eller ikke-atletiske institusjonelle publikasjoner når de vil, men de har ikke lov til å kontakte deg direkte før 15 juni, året du er ferdig med første året på videregående. Du kan sende dem meldinger/e-post, men de kan ikke alltid svare med en gang
 • Etter 15. juni to år før du skal begynne på college er det lov med toveis kommunikasjon.
 • Spillere og foreldre kan ringe coacher og coachene kan ringe dere.
 • Det er en rekrutteringskalender som coachene må følge. Den viser hvilke perioder de kan ha spillere på campus besøk, kontakte spillere face-to-face, og hvilke tider de ikke har lov til å ha noen kontakt i det hele tatt.
 • Mange trenerer (de som er interessert i internasjonale elever) reiser gjerne på turneringer for å observere mulige utøvere. Dette kan være turneringer som McGregor Trophy, European Young Masters og EM lag boys/girls. Dette er en god arena for å møte trenere, spesielt fra topp 25 skoler.
Hva er viktig for coachene?

Coachene har forskjellige tilnærminger og  treningsfilosofier som legges til grunn for valg av utøvere. Derfor er det viktig å komme i kontakt med flere coacher, og ikke være redd for å spørre om hva de ser etter når de skal rekruttere. Her er noen sitater fra coacher, samt tips fra norske Mikkel som har jobbet som college-coach i flere år.

“Communication skills, I.e. Are they well-spoken on the phone, engaged in the conversations. Asking good questions. Listening to answer and asking follow up questions. Basically, are they engaged in questions in a video call?”

“Do they show initiative in the recruiting process. If I have to ask 3 times over a week for them to send transcripts or something like that, that´s a bad sign.”

«I look for solid fundamentals in swing, short game etc. Balance, footwork, pivot."

“Basically, I look for good humans that are pro-active and have good fundamentals in their mechanics that I can build on."

Image

Tips fra Mikkel Bjerch (Tidligere spiller og assistenttrener på Baylor University)

Mikkel Bjerch er tidligere norsk collegespiller ved Baylor i Texas. Etter endt skolegang ble han Assistant Coach ved samme skole. Her kommer noen tips fra han om å søke på college i USA:

 • Ha en god markedsstrategi for deg selv (ta jevnlig videoer).
 • Begynn tidlig med å legge ut svinger og positive golf-ting på åpen Instagram profil
 • Følg ulike college på sosial medier, dette gir dem mulighet til å følge deg tilbake
 • Begynn prosessen med å søke allerede i 1.klasse på videregående
 • Send e-poster til ulike skoler hvor du presenterer deg selv.
 • Skolene er ofte ferdig rekruttert med kullet som starter om to år innen 31.12
 • I snitt tar hver skole inn 2-3 elever hvert år, de fleste lagene har en golfstall på 10-12 elever.
Viktige begreper

Official visit – offisielt besøk kan ikke gjøres før man har påbegynt sitt siste år på videregående, denne prosessen er også strengt regulert. Dette kan ikke gjennomføres før alle formelle krav er avklart med NCAA. Når alt er avklart og godkjent av NCAA, kan spiller og foreldre besøke skolen. I løpet av et slikt opphold får man se campus, golfbaner, treningssenter og bofasiliteter. Du vil møte hele teamet som vil være en del av dine år på college, dette inkluderer fysiske trenere, medisinsk støtteapparat, akademiske rådgiver, mediarepresentanter og professorer. Alle utgifter knyttet til et slikt besøk er betalt av universitetet. 

Du vil på et slikt besøk også få muligheten til å tilbringe tid med dine fremtidige lagspillere, her plikter spillerne å stille opp om trenerne ber om det. Det vil deles ut lommepenger som skal brukes til mat og underholdning for rekruttene, slik at de kan lære å kjenne sine lagkamerater best mulig før livet på college starter. Er denne aktiviteten golfrelatert (for eksempel en golfrunde) har ikke treneren lov til å være til stede. Målet med et slikt besøk er å få utøveren til å signere National Letter og Intent (NLI). Dette binder utøveren til et bestemt universitet for freshman året (første året). 

Unofficial visit – Uoffisielt besøk på campus med coacher eller college athletic departments er ikke lov før 1 august etter første året på videregående. Et slikt besøk må i motsetning til en Official Visit betales av utøver selv. 

Signing period – dette er perioden hvor de fleste signerer sin NLI (National letter of Intent) med skolen de skal gå på. Det inneholder informasjon om hvor mye scholarship/aid skolen kan tilby. 

Verbal commitment – er en muntlig enighet hvor du og skolen har blitt enige om at du skal spille for det universitetet du har valgt FØR du signerer NLI.

Er det hjelp å få?

Forvirret? Å søke college er omfattende og kan virke forvirrende i starten. NGF anbefaler å starte i god tid, samt å ta kontakt med utøvere, og gjerne deres foreldre, som allerede er eller har vært på college.

Det finnes også flere rekrutteringsfirmaer som er behjelpelig med hele eller deler av prosessen. Slike rekrutteringsfirmaer kan være til god hjelp for mange.

NGF anbefaler uansett å ta eierskap til prosessen. Dette viser initiativ, noe som kan gjøre deg mer attraktiv hos coachene.

Til toppen