Etikk ved klubb- eller miljøskifte

NGF har utarbeidet noen etiske retningslinjer i forbindelse med skifte av klubb eller miljø.

Bakgrunn

Mange idretter har utviklet regler eller etiske retningslinjer for overgang mellom klubber og miljøer langt nedover i aldersklassene. Fotball er et godt eksempel på dette. Også innen golf er bytte av klubb og miljø for unge utøvere som satser et sensitivt tema. En utøver som satser på golf som idrett er gjerne et forbilde for andre og dermed viktig i rekrutteringsarbeidet for hjemmeklubb. I tillegg kan spilleren være en direkte årsak til klubbens plassering i lagkonkurranser, blant annet divisjonsspillet. Likeledes kan klubben gjennom flere år ha satset betydelige ressurser på spilleren, og opplever i noen tilfeller et klubb/miljø skifte som et svik.

Miljøskifte handler ofte om hvilken videregående skole en utøver velger å gå på. Dette kan medføre at en utøver i noen tilfeller ender opp med å tilhøre et nytt miljø og/eller klubb. Det som imidlertid kan føles mest negativt, er når klubber eller skoler i andre deler av landet aktivt rekrutterer gode spillere som er bygget opp andre steder.

Norges Golfforbund har derfor utarbeidet nedenstående etiske retningslinjer som gjelder for alle involverte parter i forbindelse med utøveres bytte av miljø og/eller klubb. Retningslinjene gjelder dermed for forbund, klubb, skole, samt utøvere og den foresatte (mindreårige utøvere).

Følgende etiske retningslinjer er vedtatt av Norges Golfforbund styre
  • En spillers hjemmeklubb skal alltid varsles før det tas kontakt med spiller eller foreldre til spiller om klubb/miljø skifte.
  • Dersom spilleren selv eller spillerens foresatte henvender seg til ny klubb eller videregående skole skal den nye klubben/skolen ta kontakt med spillerens hjemmeklubb før saken behandles videre.
  • Dersom NGF ansatt får informasjon om at et klubb eller miljøskifte er ønsket, så skal de påse at retningslinjene blir fulgt.
  • Ny hjemmeklubb skal forsikre seg om at alle formelle overgangsregler er oppfylt og at spilleren ikke har uoppgjorte konflikter med gammel klubb.
  • Spiller som ønsker klubb- eller miljøskifte skal opptre helt åpent om forholdet til sin hjemmeklubb.

For øvrig vises det til de formelle overgangsreglene som er hjemlet i amatørreglene og norsk idretts generelle lovverk for øvrig.

Til toppen