Det kan ofte føles negativt for en klubb å miste en god spiller. Gode spillere utgjør ofte ryggraden i den sportslige satsingen til klubben. NGFhar i denne forbindelse utarbeidet noen etiske retningslinjer i forbindelse med klubbskifte.

En utøver som er ønsket av andre klubber er gjerne forbilde for andre og således viktig i rekrutteringsarbeidet. I tillegg kan spilleren være en direkte årsak til klubbens plassering i lagkonkurranser, blant annet divisjonsspillet. Likeledes kan klubben gjennom flere år ha satset betydelige ressurser på spilleren, og opplever i noen tilfeller et klubbskifte som et svik.

Fra tid til annen kommer det inn henvendelser fra klubbene til forbundet vedrørende spørsmål om regler for klubbskifte for unge spillere som er satset på i hjemmeklubben. Dette er spillere som holder relativt høyt ferdighetsnivå, og som av den grunn også er attraktive for andre klubber.

Det som imidlertid kan føles mest negativt er når andre klubber aktivt forsøker å rekruttere gode spillere som er bygget opp i andre klubber. I en del andre idretter er det utviklet regler for overganger langt nedover i aldersklasser. Fotball er et godt eksempel på dette.

Følgende etiske retningslinjer er vedtatt av Norges Golfforbunds styre:

  • Hjemmeklubben til en spiller skal alltid varsles før det tas kontakt med spiller eller foreldre til spiller om klubbskifte.
  • Dersom spilleren selv eller spillerens foresatte henvender seg til ny klubb skal den nye klubben ta kontakt med spillerens hjemmeklubb før saken behandles videre.
  • Ny hjemmeklubb skal forsikre seg om at alle formelle overgangsregler er oppfylt og at spilleren ikke har uoppgjorte konflikter med gammel klubb.
  • Spiller som ønsker klubbskifte skal opptre helt åpent om forholdet til sin hjemmeklubb.

For øvrig vises det til de formelle overgangsreglene som er hjemlet i amatørreglene og norsk idretts generelle lovverk for øvrig.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club