NGF har utarbeidet noen etiske retningslinjer i forbindelse med klubbskifte.

En utøver som er ønsket av andre klubber er gjerne et forbilde for andre og således viktig i rekrutteringsarbeidet. I tillegg kan spilleren være en direkte årsak til klubbens plassering i lagkonkurranser, blant annet divisjonsspillet. Likeledes kan klubben gjennom flere år ha satset betydelige ressurser på spilleren, og opplever i noen tilfeller et klubbskifte som et svik.

Det som imidlertid kan føles mest negativt er når andre klubber aktivt forsøker å rekruttere gode spillere som er bygget opp i andre klubber. I en del andre idretter er det utviklet regler for overganger langt nedover i aldersklasser. Fotball er et godt eksempel på dette.

Følgende etiske retningslinjer er vedtatt av Norges Golfforbunds styre:

  • Hjemmeklubben til en spiller skal alltid varsles før det tas kontakt med spiller eller foreldre til spiller om klubbskifte.
  • Dersom spilleren selv eller spillerens foresatte henvender seg til ny klubb skal den nye klubben ta kontakt med spillerens hjemmeklubb før saken behandles videre.
  • Ny hjemmeklubb skal forsikre seg om at alle formelle overgangsregler er oppfylt og at spilleren ikke har uoppgjorte konflikter med gammel klubb.
  • Spiller som ønsker klubbskifte skal opptre helt åpent om forholdet til sin hjemmeklubb.

For øvrig vises det til de formelle overgangsreglene som er hjemlet i amatørreglene og norsk idretts generelle lovverk for øvrig.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club