Golf og videregående skole

Flere skoler kombinerer golf og videregående utdanning. Under finner du noen av de tilbudene som eksisterer i Norge slik skolene selv beskriver det.

Øyvind Rojahn
Øyvind Rojahn

Toppidrettssjef / avdelingsleder

WANG TOPPIDRETT

WANG Toppidrett gir deg en mulighet til å trene i et miljø som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig legger til rette for at du skal kunne nå dine akademiske mål. For å lykkes handler det om å levere beste praksis i hverdagen og legge til rette for å gi deg mest mulig erfaring og kunnskap om veien mot toppidretten. Reisen mot verdenstoppen handler om tålmodighet, utvikling og hardt arbeid i et langsiktig perspektiv.

Vi har landets mest erfarne trenere ansatt på våre skoler som bruker sin kompetanse og erfaring for at alle elevene får best mulig tilpasset opplegg hver dag. Gjennom tett samarbeider med lokale klubber, trenere og Team Norway sørger vi for at våre samlinger legges på gode tidspunkter hele året slik at elevene har mulighet til å være med på alle treninger/samlinger i regi av klubb, skole og forbund, samt internasjonale turneringer.

WANG Toppidrett tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med mulighet for spesiell studiekompetanse, og tilbyr et program for golf på våre skoler i Oslo, Romerike, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger. På skolen og ved reise får elevene tilrettelagt undervisning og tett oppfølging av alle faglærere.

For mer informasjon, se https://wang.no/


NTG - NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS

Ønsker du de beste forutsetningene for å kombinere din golf med skolegang? I tillegg til golftreningen jobber vi hardt for å skape en prestasjonskultur gjennom et helhetlig og balansert opplegg. Fysisk trening i topp moderne fasiliteter på skolen, personlig utvikling, kosthold og teoretisk kunnskap er deler som utøverne kontinuerlig utvikler for å bli bedre som golfspiller og som menneske. Elevene har i tillegg mulighet å trene golf på skolen gjennom hele skoletiden og på kvelder.

NTG Bærum

I sommersesongen har NTG golftrening på Bærum Golfklubb, men benytter også mange andre anlegg i nærområdet. NTG har unike samarbeidsavtaler med Bærum GK, Kjekstad GK, Holtsmark GK, Groruddalen GK, Hauger GK, Miklagard GK, Ballerud GK, Toppgolf samt flere andre nærliggende klubber. Om vinteren trener NTG på Toppgolf og på skolen, men gjennomfører i tillegg mange dagsamlinger på andre anlegg. 

Elevene blir transportert til og fra trening hver dag. Med inntil 13-15 timer ukentlig trening, 45-50 samlingsdøgn i inn- og utland som inkluderer 5-6 uker i andre land, kommer elevene til å bruke opp imot 1.000 timer i året på sin idrett. Til tross for denne treningsmengden vil NTG golf påse at skolearbeidet blir gjennomført. Lærere er som regel med på samlinger og elevene har mulighet til å få en til en oppfølgning med lærer etter samlinger, reiser og turneringer. 

Christer B Herou, Rachel Raastad-Andersson og Peter Kaensche har det sportslige ansvaret for golfgruppen.

For mer informasjon, se https://ntg.no/idrett/golf-ntg-baerum/

NTG Bergen 

I sommersesongen har vi golftrening på Fana GK, men kan bruke andre anlegg i nærområdet. Om vinteren vil treningene kunne skje utendørs dersom forholdene tilsier det, men det vil også bli innendørs trening på simulatorer. Med mange samlingsdøgn inkludert 2-3 uker i andre land, kommer elevene til å bruke mange timer i året på sin idrett. Til tross for denne treningsmengden vil NTG golf påse at skolearbeidet blir gjennomført.

I tillegg til golftreningen jobber vi hardt for å skape en prestasjonskultur gjennom et helhetlig og balansert opplegg. Fysisk trening, personlig utvikling, kosthold og teoretisk kunnskap er deler som utøverne kontinuerlig utvikler for å bli bedre som golfspiller og som menneske. Utøverne vil jevnlig bli testet for å kontrollere treningsopplegget, fremgang, mål og motivasjon. Det vil også bli avviklet kurs i kosthold, ernæring, fysiologi og golfteori, for bevisstgjøring av egen kropp og idrett. NTG Bergen sørger for transport mellom trening og skole når det er nødvendig.

Hovedtrener er Donovan Goosen 

For mer informasjon, se https://ntg.no/idrett/golf-ntg-bergen/


HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE

Vil du kombinere videregående skole med mye golf? Da er Hvam videregående skolen for deg!

Idrettsfag med toppidrett golf gir deg mye golfundervisning og et variert tilbud med mange aktiviteter. Utdanningsprogrammet idrettsfag gir deg i tillegg generell studiekompetanse, som gjør at du kan søke de aller fleste høyskoler etter endt skolegang.

Hvam tilbyr også realfag utover generell studiekompetanse. Skolens golfbane er åpen for elevene, og er en flott arena for golfelever, både i undervisningen og på fritiden.

Skolen har i tillegg et topp utstyrt simulatorsenter med fire golfsimulatorer, svingstudio med Swing Catalyst og Trackman, Sam puttlab, K-west 3d analyse, Focusband mental trening, treningsstudio og idrettshall. Alle skolens fasiliteter er tilgjengelig for elever på kveldstid. Skolen har godt kvalifiserte instruktører, og inviterer flere trenere og foredragsholdere til å møte våre elever i løpet av skoleåret.

For at golfelevene våre skal få best mulige treningstilbud, drar Hvam årlig på to
treningsleirer. En før jul og en etter jul. Offentlig skole er underlagt gratisprinsippet, og treningsleiren finansieres ved hjelp av dugnader og gaver. Alle andre aktiviteter og tilbud er som nevnt gratis.

Hvam videregående skole har eget internat med 90 rom. Elever som bor langt unna kan søke om bostipend i Statens Lånekasse, dette dekker nesten alle utgifter til kost og losji. Internatet har miljøarbeidere og aktivitetsledere, og er døgnbemannet. Det arrangeres en rekke aktiviteter og utflukter på internatet. Endringer i opplæringsloven gjør det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene. Et friere skolevalg gir elevene rett til ledige skoleplasser i et annet fylke.

For mer informasjon, se https://afk.no/hvam-vgs/utdanningstilbud/toppidrett-med-golf/


AKADEMIET TOPPIDRETT

Akademiet videregående skole i Kristiansand, er skolen for deg som vil litt mer. Om du er utviklingsorientert og har lyst til å bli en dyktig golfspiller, samtidig som du oppnår studiekompetanse, er vi den rette plassen for deg. Skolens studietidsmodell, som gir elevene frihet og fleksibilitet i skolehverdagen, legger grunnlaget for at utøveren kan lykkes med sine sportslige og akademisk mål.

Skolens rolle er å være et supplement for klubben utøverne spiller for. Vårt overordnede mål er å legge tilrette for individuell spillerutvikling og optimal treningsbelastning. Gjennom toppidrettsfaget skal elevene utvikle den totale treningsforståelsen med fokus på individuell teknikk, fysikk og mental trening. Elevene får en helhetlig oppfølging, både i klasserommet og på golfbanen. Et godt miljø, gode fasiliteter og kvalifiserte trenere vil gi utøverne de beste mulighetene for utvikling.

Golftrener og koordinator ved skolen er Nicolai Langeland. Han har et stort fokus på individuell oppfølging og utøverens eierskap til egen utvikling. Med utgangspunkt i en felles treningsøkt hver mandag morgen/formiddag, får elevene arbeidsoppgaver og fokusområder, som de må følge opp gjennom egentrening resten av uka. Fysisk, blir alle golfspillere fulgt opp av vår fysiske trener Emil Martinovic, med en ukentlig fellesøkt i liten gruppe. For å ivareta og kvalitetsikre spilleroppfølging, har vår koordinator løpende dialog med klubb og eventuelle landslagstrenere.

Den golfspesifikke treningen gjennomføres primært på anlegget til Bjaavann Golfklubb i Ålefjær. Her finner du gode treningsfasiliteter sammen med en av Norges beste mesterskapsbaner. Vinterstid blir det mye innendørs trening i golfsimulator, samt mulighet for treningsleir i utlandet. I tillegg har elevene morgenøkter på golfsimulatorer som ligger tre minutters gange fra skolen, som er lokalisert på Sparebanken Sør-Arena.
 
For mer informasjon, se https://www.akademiet.no/vgs/kristiansand/toppidrett/golf/

 

Til toppen