Militærtjeneste

Mulighet for fritak fra førstegangstjeneste for toppidrettsutøvere.

Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen. Avtalen ble revidert i september 2010 og gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

Søknadsberettiget er vernepliktige kvinner og menn som utøver toppidrett. (Du må ha gjennomført sesjon del 2 og blitt tjenestedyktig.) NB! Blir du ikke innkalt til sesjon del 2, vil du ikke bli innkalt til førstegangstjeneste.

Ved innvilget fritak vil utøverne bli overført vernepliktsreserven. Gir du opp toppidrettskarrieren før fylte 23 år, skal du gi opplysninger om dette til Vernepliktsverket. Du kan da være aktuell for innkalling til førstegangstjeneste.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Olympiatoppens nettsider.

Til toppen