Elitemerket

Elitemerket kan tildeles spillere som har oppnådd minimum 25 poeng gjennom sine resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser (se tabell i bestemmelsene).

Talentstipend

Årets talent stipend (kr. 15.000,-) tildeles en kvinnelig eller mannlig utøver som er amatør og som kan vise til gode turneringsresultater, treningsiver og andre positive sider. Stipendet kan tildeles den samme spilleren kun en gang.

Juniorstipend

NGFs juniorstipend (kr 10.000,-) tildeles en jente og en gutt i alderen 13 – 16 år som gjennom sesongen har vist fremgang og treningsiver samt har vært en positiv bidragsyter til miljøet både i klubben og blant sine medspillere. Stipendet kan tildeles den samme spilleren kun en gang.

Mer informasjon om utmerkelser, priser og stipender finner du her

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club