Utøverfond

For å tilfredsstille retningslinjene fra skattedirektoratet må utøverfondet innhente nødvendig dokumentasjon som viser at det dreier seg om egne betalte utgifter til idrettsaktivitet.

Se vedlegg for informasjon om de mest alminnelige utgifter vedrørende idrettsaktivitet og hvordan utgiftene skal behandles i forhold til uttak fra utøverfondet.

Til toppen