Avtalevilkår startkontingent

Avtalevilkår ved betaling av startkontingent i NGFs turneringer

Ved å betale startkontingenten bekrefter du at du skal delta i turneringen. Bekreftelsen er en bindende påmelding til turneringen, og startkontingenten blir ikke refundert med mindre:

  1. Du ikke kan delta pga. av sykdom eller skade som dokumenteres med legeerklæring.
  2. Det foreligger grunner for å ikke delta som er gjengitt i konkurransebestemmelsene.
  3. Det foreligger andre særskilte grunner som godtas av NGF

Ved refusjon av startkontingent trekkes kr. 50,- i transaksjonsgebyr.

Til toppen