NGF tilrettelegger og arrangerer turneringer for en rekke målgrupper i samarbeid med klubbene.

Målsetningen med breddeturneringer er å legge til rette for et bredt og variert konkurransetilbud på alle nivåer, samt å utvikle, synliggjøre og skape forståelse for turneringsstrukturen og nivåinndelingen.

Breddeturneringene er basert på at det arrangeres en golfturnering lokalt, med de samme rammene fra klubb til klubb. NGF vil bidra til gjennomføring ved å lage bestemmelser og i flere av turneringene invitere til en avsluttende finale.

De ulike breddeturneringene vil ha ulike målgrupper for best mulig å nå golf-Norges mål om flere og bedre golfspillere. 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club