”Foreldrevettregler” for golfturneringer

  1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen
  2. Respekter turneringsarrangør, turneringsleder og dommer og deres avgjørelser
  3. I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se golfreglene: Definisjon av "Caddie" og Regel 10.2 - Råd og annen hjelp)
  4. Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder
  5. Hvis du hjelper til å lete etter baller – let etter alle spillernes baller
  6. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær må skje uten å forstyrre spillet
  7. Overlevering av golfutstyr (Se golfreglene - Definisjon av "Utstyr") skal godkjennes av dommer eller turneringsleder
  8. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder
  9. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club