Foreldrevettregler

”Foreldrevettregler” for golfturneringer

Som forelder/foresatt - husk at det er barna/juniorene som spiller turnering, ikke du!

 

  1.  Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen.
  2.  Respekter turneringsarrangør, turneringsleder og dommer og deres avgjørelser.
  3.  I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se golfreglene: Definisjon av "Caddie" og Regel 10.2 - Råd og annen hjelp)
  4.  Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder
  5.  Ikke begynn å lete etter en ball før spilleren ev. begynner å lete. Kanskje spilleren ikke vil finne ballen? Hvis du hjelper til å lete etter baller – let etter alle spillernes baller.
  6.  Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær må skje uten å forstyrre spillet.
  7.  Overlevering av golfutstyr (Se golfreglene - Definisjon av "Utstyr") skal godkjennes av dommer eller turneringsleder.
  8.  Oppdages regelbrudd, skal foreldre/tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder.
  9.  Dommer/turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning.
Til toppen