NGFs styre vedtar hvert år generelle turneringsbestemmelser som gjelder for all turneringsvirksomhet i Norge (uavhengig av hvem som arrangerer), og generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer.

De generelle turneringsbestemmelser består dermed av:

  • Del 1: Generelle turneringsbestemmelser som gjelder for alle turneringer i Norge (untatt internasjonale turneringer) uavhengig av hvem som arrangerer turneringen, og
  • Del 2: Generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer (untatt internasjonale turneringer) som kommer i tillegg til del 1.

En forbundsturnering er en turnering hvor NGF fastsetter alle bestemmelsene for hvordan turneringen skal spilles, hvor den skal spilles, hvem som får spille osv. Om det er en forbundsturnering opplyses i bestemmelsene for den enkelte turnering.

Dersom en hendelse før, under eller etter en forbundsturnering utløser en protest kan den/de hendelsen gjelder inngi en protest iht. NGFs protestreglement.

Se dokumenter for nedlasting til høyre på denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club