NGF vedtar hvert år generelle bestemmelser som gjelder for all turneringsvirksomhet i Norge (uavhengig av hvem som arrangerer), og generelle bestemmelser for forbundsturneringer.

I dokumentet "Spill og bestemmelser 2023" kan man lese om:

  • Generelle konkurransebestemmelser (som gjelder enhver golfturnering i Norge)
  • Bestemmelser for forbundsturneringer
  • Konkurransebestemmelser i forbundsturneringer
  • Lokale regler i forbundsturneringer

En forbundsturnering er en turnering hvor NGF fastsetter alle bestemmelsene for hvordan turneringen skal spilles, hvor den skal spilles, hvem som kan delta osv. Om det er en forbundsturnering opplyses i bestemmelsene for den enkelte turnering.

Dersom en hendelse før, under eller etter en forbundsturnering utløser en protest kan den/de hendelsen gjelder inngi en protest iht. NGFs protestreglement.

Se dokumenter for nedlasting til høyre på denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club