Narvesen Tour er åpne klubbturneringer i golf for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region.

Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år er velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.

Narvesen Tour skal være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. 

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for barn, ungdom og juniorer er rekruttering – ivaretakelse og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren. Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer koordineres av regionene og målet er å skape et bredt tilbud til alle kategorier spillere.

Målsetning

Økt andel barn og unge i klubbene og økt andel juniorer som konkurrerer i turneringsspill på alle nivåer er ett av målene i golf-Norges virksomhetsplan for perioden 2016-2019.

Terminlister

Terminlisten for Narvesen Tour koordineres av regionens Turneringskoordinator, i samarbeid med golfklubbene og NGF, og finnes i regionenes turneringsmodul i GolfBox (se under):

Region

Midt-Norge

Klubbene i Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Region

Vestlandet Nord

Klubbene i Hordaland og Sogn- og Fjordane

Region

Vestlandet Sør

Klubbene i Rogaland og Vest-Agder

Region

Sør-Østlandet

Klubbene i Aust-Agder, Telemark og Vestfold

Region

Østlandet Vest

Klubbene i Buskerud, Akershus vest og Oslo vest

Region

Østlandet Øst

Klubbene i Akershus nord/sør/øst, Oslo nord/sør/øst,

Hedmark, Oppland og Østfold

Region

Nord-Norge

Klubbene i Nordland, Troms og Finnmark

 

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club