Junior Tour (regionale juniorturneringer)

Junior Tour er åpne klubbturneringer i golf for alle barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region. Golfglede står i fokus på Junior Tour, og her kan alle barn delta, uavhengig av ferdighetsnivå og erfaring

 

Hva er Junior Tour?         


Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år er velkommen til å delta på Junior Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.
For de minste lages det egne tilrettelagte baner over 6 eller 9 hull, med hull-lengder som er tilpasset barna. For de aller minste er det heller ikke noe fokus på regler og å gjøre alt riktig, men mer fokus på å ha det gøy.

For de mer erfarne er Junior Tour en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. 

Målsetting

Økt andel barn og unge i klubbene og økt andel juniorer som konkurrerer i turneringsspill på alle nivåer er ett av målene i golf-Norges virksomhetsplan for perioden 2024-2027.

Regionale terminlister i Golfbox

Det er pt. delt inn seks geografiske turneringsområder, som hver har sin egen terminliste i Golfbox (klikkbare lenker under):

Region Midt: Klubbene i Møre- og Romsdal, og Trøndelag

Region Midt i Golfbox

Region Vestland: Klubbene i Vestland, bortsett fra Haugaland GK, Haugesund GK, Nordvegen GK og Stord GK

Region Vestland i Golfbox

Reegion Rogaland: Klubbene i Rogaland pluss Haugaland GK, Haugesund GK, Nordvegen GK, Stord GK og Mandal GK

Region Rogaland i Golfbox

Region Sør: Klubbene i Agder, Telemark og Vestfold, bortsett fra Mandal GK, Utsikten GK og Sirdal GK

Region Sør i Golfbox

Region Viken Vest: Klubbene i Buskerud, Oslo og vestre del av Akershus, bortsett fra Grønmo GK og Groruddalen GK

Region Viken Vest i Golfbox

Region Øst: Klubbene i Innlandet, Østfold og østre del av Akershus, pluss Grønmo GK og Groruddalen GK

Region Øst i Golfbox

 

 

Rolf Karlsen

Turneringskonsulent

982 94 999

Send e-post
Til toppen