Narvesen Tour er åpne klubbturneringer i golf for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region.

Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år er velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.

Narvesen Tour skal være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. 

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for barn, ungdom og juniorer er rekruttering – ivaretakelse og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren. Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer koordineres av regionene og målet er å skape et bredt tilbud til alle kategorier spillere.

Målsetning

Økt andel barn og unge i klubbene og økt andel juniorer som konkurrerer i turneringsspill på alle nivåer er ett av målene i golf-Norges virksomhetsplan for perioden 2020-2023.

Terminlister

Terminlisten for Narvesen Tour koordineres av regionens Turneringskoordinator, i samarbeid med golfklubbene og NGF, og finnes i regionenes turneringsmodul i GolfBox (se under):

Region

Midt

Klubbene i Møre- og Romsdal, og Trøndelag

Region

Vestland

Klubbene i Vestland

Region

Rogaland

Klubbene i Rogaland (+ Utsikten, Sirdal og Mandal)

Region

Sør

Klubbene i Vestfold og Telemark og Agder (bortsett fra Utsikten, Sirdal og Mandal)

Region

Viken vest

Klubbene i Tidligere Buskerud, vestre del av Viken og Oslo.

Region

Innlandet

Klubbene i Innlandet og østre del av Viken

Region

Nord-Norge

Klubbene i Nordland og Troms og Finnmark

 

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club