Klubbmesterskap

Klubbmesterskapet (KM) er ett av klubbens høydepunkt gjennom sesongen og formålet med KM er å kåre klubbens beste damespiller og klubbens beste herrespiller. KM spilles derfor uten handicap (scratch).

Klubbmesterskapet 2024 anbefales avholdt i uke 34 (24.- 25. august) 

De fleste klubber arrangerer KM som slagspillkonkurranse over 36 eller 54 hull. Noen klubber har cut før en ev. finalerunde.

Hvor mange hull som skal spilles, og hvor mange dager KM skal spilles over, avgjøres av klubben. Det samme med ev. handicapgrense for å få delta. 

Alle med gyldig medlemskap i klubben kan delta i KM. Altså ikke noe krav om hjemmeklubb for å delta i KM.

Damer og herrer spiller i hver sin klasse, normalt fra bakerste utslagssted for hhv. damer og herrer. I tillegg anbefaler NGF at klubben arrangerer KM også for følgende klasser:

  • Junior jenter
  • Junior gutter
  • Senior damer
  • Senior herrer
  • Ev. også Eldre Senior damer og Eldre Senior herrer

NGF anbefaler at de andre anbefalte klassene arrangeres en annen helg enn KM damer og herrer, eller på en slik måte at også junior/senior har mulighet til å konkurre om å bli klubbens beste damespiller eller herrespiller. F.eks. ved at resultatet teller i flere klasser, men dette forutsetter at de gjeldende klasser spiller fra de samme utslagsområdene. 

Klubbmesterskap bør spilles den helgen NGF har anbefalt, for da arrangeres ingen eliteturneringer i Norge, og de beste spillerne har dermed anledning til å delta i KM. 

I klubber hvor det er relativt få deltagere i KM, kan klubben også vurdere å arrangere turnering for andre klasser samtidig, for å få aktivisert flest mulig medlemmer i en større turneringshelg. Det kan da parallelt arrangeres for klasser som spiller med handicap (f. eks. Maksimum Score). Vinnere av slike klasser bør ikke identifiseres som "Klubbmestere", siden spill med handicap er vesentlig annerledes enn spill uten handicap. Og som nevnt øverst er formålet med KM å kåre klubbens beste golfspiller. Dette er ikke mulig å gjøre når det spilles med handicap.

Se også mer om turneringer generelt i kapittel 1 og 2 i Spill og bestemmelser 2024

Til toppen