Junior Tour er åpne klubbturneringer i golf for alle barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region. Golfglede står i fokus på Junior Tour, og her kan alle barn delta, uavhengig av ferdighetsnivå og erfaring

Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år er velkommen til å delta på Junior Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.
For de minste lages det egne tilrettelagte baner over 6 eller 9 hull, med hull-lengder som er tilpasset barna. For de aller minste er det heller ikke noe fokus på regler og å gjøre alt riktig, men mer fokus på å ha det gøy.

For de mer erfarne er Junior Tour en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. 

Fokus for alle regionale aktiviteter og konkurranser for barn, ungdom og juniorer er rekruttering – ivaretakelse og utvikling, uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner, fra nybegynneren til elitespilleren. Regionale aktiviteter/konkurranser/turneringer koordineres av regionene og målet er å skape et bredt tilbud til alle kategorier spillere.

Målsetning

Økt andel barn og unge i klubbene og økt andel juniorer som konkurrerer i turneringsspill på alle nivåer er ett av målene i golf-Norges virksomhetsplan for perioden 2020-2023.

Terminlister

Terminlisten for Junior Tour koordineres av regionens Turneringskoordinator, i samarbeid med golfklubbene og NGF, og finnes i regionenes turneringsmodul i GolfBox (se under):

Region

Midt

Klubbene i Møre- og Romsdal, og Trøndelag

Region

Vestland

Klubbene i Vestland

Region

Rogaland

Klubbene i Rogaland (+ Utsikten, Sirdal og Mandal)

Region

Sør

Klubbene i Vestfold og Telemark og Agder (bortsett fra Utsikten, Sirdal og Mandal)

Region

Viken vest

Klubbene i tidligere Buskerud, vestre del av Viken og Oslo.

Region

Øst

Klubbene i Innlandet og østre del av Viken

Region

Nord-Norge

Klubbene i Nordland og Troms og Finnmark

 

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club