Norgesmesterskapene er det øverste nasjonale turneringsnivået for elitespillere i ulike klasser.

Det spilles i 2021 ulike Norgesmesterskap, som er delt inn i følgende klasser:

 • Norgesmesterskapet for damer og herrer, 16 år og eldre. NM inngår i Garmin Norgescup og spilles 5.- 8. august på Miklagard GK.

 • NM Match, 16 år og eldre. NM Match inngår i Garmin Norgescup og spilles 24.- 26. juni på Skjeberg GK. Mesterskapet inngår også i NM-Veka.

 • NM Junior spilles 14-15. august på Salten GK.

 • NM Mid-amatør damer og herrer, 30 år og eldre. Spilles 12.- 13. juni på Nøtterøy GK.

 • Senior damer og herrer, 50 år og eldre, spilles 19.- 20. juni på Stiklestad GK.

 • Lag NM damer og herrer, 13 år og eldre. Spilles 16.- 18. juli på Vestfold GK. 1. divisjon spilles 16.- 18. juli på Haga GK. 2. divisjon spilles 17.- 18. juli på fem ulike steder (Sandnes GK, Sandefjord GK, Hauger GK og Elverum GK).

 • Lag NM junior, 13-19 år. Spilles 29. juni - 1. juli på Nøtterøy GK. 1. divisjon spilles 30.- juni - 1. juli på Kjekstad GK og Borre GK.

 • NM Funksjonshemmede og døve, 13 år og eldre. Norgesmesterskapet inngår i Paratour og spilles 7.- 8. august på Miklagard GK.

 • NM Match Funksjonshemmede og døve, 13 år og eldre, spilles 25.- 26. juni på Borregaard GK. Mesterskapet inngår i NM-Veka.

Målsetningen med Norgesmesterskapene er å kåre Norges beste golfspiller i de ulike klassene. Norgesmesterskapene er turneringer som arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubben.

Hvem kan delta i Norgesmesterskapene?

 • Norske statsborgere, amatører og profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund.

 • Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund og som har hatt fast bopel (meldt til folkeregisteret) i Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag.

 • Utenlandske statsborgere er selv ansvarlig for å gi turneringskomiteen godkjent dokumentasjon gjennom bostedsattest fra folkeregisteret før start.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club