Srixon Tour (junior elite)

Srixon Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Srixon Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turnerings-deltagelse.

Turneringer på Srixon Tour teller på den internasjonale amatørrankingen (WAGR), og gir dermed et bedre grunnlag for norske spillere til å få erfaringer internasjonalt.

For Srixon Tour sesongen 2024 er det planlagt åtte turneringer, inkl. tre Srixon Tour/Future Camp-turneringer for spillere fra 13-15 år, inkl. ungdomsmesterskapet

Turneringene spilles i to aldersklasser (med tilpassede banelengder):

  • Jenter 13-15 år (J15)
  • Jenter 16-19 år (J19)
  • Gutter 13-15 år (G15)
  • Gutter 16-19 år (G19)

Terminliste Srixon Tour 2024 

Regionale turneringer

Srixon Tour er turneringer der man må være kvalifisert gjennom gode prestasjoner over tid. I hver region arrangeres en rekke ulike turneringer og konkurranser for juniorer hvor glede, mestring og miljø har stort fokus. Alle juniorer (uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner) oppfordres sterkt om å delta i de regionale aktivitetene, også spillere som måtte være kvalifisert til Srixon Tour.

Se også Junior Tour

Til toppen