Srixon Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Srixon Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turnerings-deltagelse.

Turneringer på Srixon Tour teller på den internasjonale amatørrankingen, og gir dermed et bedre grunnlag for norske spillere til å få erfaringer internasjonalt.

Srixon Tour sesongen 2020 er delt inn i tre perioder: turnering 1-3, 4-5 og 6-8. Etter hver periode blir spillere "re-ranket" mot nivået under. Spillere som kvalifiserer seg til Srixon Tour gjør dette basert på prestasjoner over tid, og får mulighet til å prestere over tid på Srixon Tour (neste periode).

Turneringene spilles i to aldersklasser (med tilpassede banelengder):

  • Jenter 13-15 år (J15)
  • Jenter 16-19 år (J19)
  • Gutter 13-15 år (G15)
  • Gutter 16-19 år (G19)

Regionale turneringer

Srixon Tour er turneringer der man må være kvalifisert gjennom gode prestasjoner over tid. I hver region arrangeres en rekke ulike turneringer og konkurranser for juniorer hvor glede, mestring og miljø har stort fokus. Alle juniorer (uavhengig av kjønn, alder, nivå og ambisjoner) oppfordres sterkt om å delta i de regionale aktivitetene, også spillere som måtte være kvalifisert til Srixon Tour. Se også Narvesen Tour.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club