Wild Cards

For spill i forbundsturneringer kan NGF gi Wild Card til enkelte spillere som ved spesielle tilfeller ikke har hatt mulighet til å kvalifisere seg til den enkelte turnering etter gjeldende kvalifiseringsprinsipper.

Kriterier for å søke
  • Dersom spilleren ikke har hatt mulighet til å kvalifisere seg på grunn av skade eller sykdom kan spilleren få et medisinsk fritak etter søknad, i første turnering der hun/han er påmeldt.
  • Dersom spilleren har vært opptatt i forbindelse med andre større turneringsoppdrag, for eksempel landslag eller collegegolf.
  • Dersom spilleren er norsk statsborger, men bosatt i utlandet og dermed ikke har hatt kvalifiseringsmulighet.
  • Dersom spilleren har vært opptatt med eksamen.
Hvem kan søke?

Spillerens hjemmeklubb gjennom trener, eliteleder, juniorleder, sportssjef e.l. alternativt spilleren selv eller annen representant for spilleren.

Søknader skal sendes til: turnering@golfforbundet.no senest innen påmeldingsfristen for den aktuelle turneringen.

NB! Alle søknader må merkes "Wild Card" og turneringen det gjelder. Søknadene blir vurdert av NGFs toppidrett og eventuell tildeling av WC gjøres når påmeldingsfristen for den aktuelle turneringen har gått ut.

Alle tildelinger av Wild cards gjøres på individuelt grunnlag basert på søknad og turnering.

NB! En spiller kan ikke tildeles Wild Card uten å være påmeldt til aktuell turnering. Det kan ikke søkes om Wild Card på grunn av glemt påmelding eller dersom en spiller ikke har klart å kvalifisere seg etter spill i kvalifiseringsturnering.

Til toppen