Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Funksjonshemmede

Funksjonshemmede

Norges Golfforbund har jobbet med tilrettelegging av golf for funksjons-hemmede siden 2000, og fra 2004 ble ansvaret formalisert gjennom en avtale med Norges idrettsforbund. NGF har, gjennom sine klubber, ansvar for å legge til rette golf også for funksjonshemmede.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning.  R&A har utviklet ”A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities”  i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske, samt spillere med andre funksjonshemninger.

Golfspillere med funksjonsnedsettelser kan gjennom å bli klassifisert få personlige modifikasjoner og ved behov gis dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser f.eks. i forhold til forbud mot bruk av transport i forbundsturneringer.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

støtte til aktivitet

Det finnes flere steder, både lokalt, regional og nasjonalt, hvor man kan søke midler til golf for funksjonshemmede. Dette kan f. eks være legater, organisasjoner eller offentlige midler. Gjennom å knytte seg til Golf - Grønn Glede kan også NGF bidra med støtte til aktivitetsrettede tiltak i klubb.

Trenger klubben hjelp for å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede?

Ta kontakt med NGF dersom klubben har spørsmål om golf for funksjonshemmede, eller trenger hjelp for å komme i gang med aktivitet for funksjonshemmede.

Her finner du mer informasjon om golf for funksjonshemmede.

Kontaktperson i NGF:

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent
Mobil: 995 76 525 Send e-post

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS