Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Aktivitet » Golf for funksjonshemmede

Golf for funksjonshemmede

Norges Golfforbund (NGF) har jobbet med å tilrettelegge golf for personer med funksjonshemning fra 2000, og fra 1. januar 2004 ble ansvaret formalisert gjennom en avtale med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NGF har, gjennom sine klubber, ansvar for å legge til rette golf for personer med funksjonshemning.

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning.  R&A har utviklet ”A Modification of the Rules of Golf for Golfers with Disabilities”  i den hensikt å gjøre det mulig for funksjonshemmede spillere å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere, samt spillere med andre funksjonshemninger.

Norske golfspillere med funksjonshemning kan gjennom å bli klassifisert bli utstyrt med personlige modifikasjoner og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

Her finner du mer informasjon om klassifisering i golf.

støtte til aktivitet

Det finnes flere steder, både lokalt, regional og nasjonalt, hvor man kan søke midler til golf for funksjonshemmede. Dette kan f. eks være legater, organisasjoner eller offentlige midler.

Her finner du mer informasjon om golf for funksjonshemmede.

Kontaktperson i NGF:

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent
Mobil: 995 76 525 Send e-post

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS