Flere jenter og kvinner som aktive spillere, ledere og trenere!

I perioden 2017 – 2020 intensiverer vi arbeidet med å sikre golfens attraktivitet for jenter og kvinner. En nasjonal jente- og kvinnesatsing omhandler både rekruttering av spillere, ledere og trenere, samt hvordan alle disse blir ivaretatt og videreutviklet i golfen.

Mål for perioden

  • Rekruttere 12.500 nye jenter og kvinner
  • Ivaretakelse som sikrer netto vekst på 4.000 jenter og kvinner
  • Flere kvinner som ledere og trenere

Hva betyr dette for hver enkelt golfklubb?

Vi vil stimulere til flere jenter og kvinner som frivillige trenere, og vil gi tilskudd tilsvarende kursavgift for alle kvinnelige frivillige trenere som utdannes i 2018 og som fremdeles er engasjert som trenerressurser i klubben ett år etter avsluttet og bestått kursløp. Dokumentert praksis tilsvarende min. 35 timer år 2.

Med andre ord Ungdomsdriven og Trener 1 utdanning er GRATIS for engasjerte jenter og kvinner!

Klubben betaler kursavgiften deltakeråret og får tilskudd tilsvarende kursavgift etter dokumentasjon av aktivitet påfølgende år på eget skjema, se egen praksisrapport Trener 1. Frist 1. november 2019.

Det finnes i overkant av 2.000 golfhull i Norge. Om vi forutsetter at det finnes en sammenheng mellom antall hull og størrelsen på golfklubbenes medlemsmasse, kan vi fordele vekstambisjonen mellom klubber på følgende måte:

En netto vekst på 2 jenter/kvinner pr. golfhull i Norge i perioden.

  Rekruttere
Nye jenter/kvinner
totalt 2017-2020
Ivareta
Netto vekst
totalt 2017-2020
6-hulls klubb 37 12
9-hulls klubb 56 18
18-hulls klubb 113 36
27-hulls klubb 169 54

Skal vi få til dette må jente- og kvinnefokuset være tydelig fremme i alle diskusjoner og valg uansett område i golf-Norge.

For å fokusere vår kraft i en felles retning har vi valgt å prioritere ulike virkemidler som vi skal jobbe spesielt med i perioden. En beskrivelse av disse finner du i venstremenyen.

Utviklingsplan for nasjonal jente- og kvinnesatsing 2017-2020 finner du vedlagt til høyre på siden.

Tiltaksplan

Jenter og kvinner i norsk golf er en sjekkliste med ideer om hvordan aktiviteten i klubben kan økes. Tiltaksplanen ble utarbeidet i 2011, men mange av tiltakene har fremdeles god relevans, og vi velger å ha den liggende som en idèbank. Brosjyren kan lastes ned fra denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club