Jente- og Kvinnegolf

Flere jenter og kvinner som aktive spillere, ledere og trenere!

Vi intensiverer arbeidet med å sikre golfens attraktivitet for jenter og kvinner. En nasjonal jente- og kvinnesatsing omhandler både rekruttering av spillere, ledere og trenere, samt hvordan alle disse blir ivaretatt og videreutviklet i golfen.

Benedikte Brynestad Grøtvedt
Benedikte Brynestad Grøtvedt

Prosjektleder

Hva betyr dette for hver enkelt golfklubb?

Vi vil stimulere til flere jenter og kvinner som frivillige trenere, og vil gi tilskudd tilsvarende kursavgift for alle kvinnelige frivillige trenere som ble utdannet i 2023 og utdannes i 2024 og som fremdeles er engasjert som trenerressurser i klubben ett år etter avsluttet og bestått kursløp. Dokumentert praksis for år 2 må sendes inn sammen med søknadsskjema. Krav for år 2 er minimum 35 timer for Ungdomsdriven og Trener 1, og minimum 50 timer for Trener 2.

Med andre ord Ungdomsdriven, Trener 1 og Trener 2 utdanning er GRATIS for engasjerte jenter og kvinner! Klubben betaler kursavgiften deltakeråret og får tilskudd tilsvarende kursavgift refundert etter dokumentasjon av aktivitet for påfølgende år på eget skjema, se egen praksisrapport i menyen til høyre. Frist 1. november 2024 for 2023 kullet og 1. november 2025 for de som går kurset i 2024.

Til info: Refusjon tilsvarende kursavgift gjelder også for gutter 15-19 år som tar Ungdomsdriven. Samme kriterier gjelder.

Skal vi få til dette må jente- og kvinnefokuset være tydelig fremme i alle diskusjoner og valg uansett område i golf-norge

For å fokusere vår kraft i en felles retning har vi valgt å prioritere ulike virkemidler som vi skal jobbe spesielt med i perioden. En beskrivelse av disse finner du i venstremenyen.

Tiltaksplan

Jenter og kvinner i norsk golf er en sjekkliste med ideer om hvordan aktiviteten i klubben kan økes. Tiltaksplanen ble utarbeidet i 2011, men mange av tiltakene har fremdeles god relevans, og vi velger å ha den liggende som en idèbank. Brosjyren kan lastes ned fra denne siden.

Til toppen