Vår 2010

Anleggseminar på Ullevål Stadion 1. mars 2010.

Totalt deltok 94 personer på seminaret.

Hovedtemaene var spillekvalitet og tiltak mot tunrapp.

Til toppen