Headgreenkeepers planverktøy

Headgreenkeepers planverktøy er ment som et hjelpemiddel og et eksempel på hvordan en greenkeeper kan planlegge og styre sine arbeidsoppgaver.

En headgreenkeeper (ansvarlig greenkeeper) skal ha oversikten over alt som foregår i baneavdelingen i golfklubben. Han skal fordele arbeidsoppgavene, sette opp gjødselplaner, dokumentere det han driver med, sette opp budsjett etc. Hele tiden blir man bedømt av spillerne på banekvaliteten.

I planverktøyet som du finner vedlagt, har vi tatt med eksempler på hvordan ting kan gjøres innenfor de fleste arbeidsoppgaver.

Pål Melbye
Pål Melbye

Anleggssjef

Til toppen