Slope

Slopesystemet har utvilsomt bidratt til at norske spilleres handicap har blitt slik at man på de forskjellige banene får et spillehandicap (mottatte slag) som stemmer bra med golferens spillestyrke og den aktuelle banens vanskelighetsgrad.

Skriv en kort introduksjon her. Ikke bli skremt av kodespråket over. Disse henter inn sidetittel og ingress automatisk fra innstillingene lenger opp, men om du ønsker å skrive inn noe annet manuelt er det fritt frem. I seksjonen under kan du legge inn nedlastbare dokumenter. Om dette ikke er relevant på denne siden kan du holde over de tre strekene øverst til høyre i seksjonen og velge Delete layout.

De fleste av golfbanene i Norge er slopet. Ved utgangen av 2023 var 168 baner slopet.

USGAs bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år.

Pål Melbye
Pål Melbye

Anleggssjef

For at en en bane skal kunne bli slopet må de tilfredsstille minimumskrav til bane for sloperating.

Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi. Den mest fremtredende faktoren er hullenes lengde. En mer detaljert forklaring om slope finner du her.

Vil du beregne spillehandicapet ditt selv ut fra slope- og baneverdi, finner du forklaringen på hvordan du gjør det her.

 

Kostnad for klubben ved rating/rerating:
  • 18 hullsbaner: 12 000,-
  • 9 hullsbaner: 10 000,-
  • 6 hullsbaner: 8 000,-
Til toppen