Slopesystemet har utvilsomt bidratt til at norske spilleres handicap har blitt slik at man på de forskjellige banene får et spillehandicap (mottatte slag) som stemmer bra med golferens spillestyrke og den aktuelle banens vanskelighetsgrad.

De fleste av golfbanene i Norge er slopet. Ved årsskiftet 2022/2023 var 168 baner slopet.

USGAs bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år.

For at en en bane skal kunne bli slopet må de tilfredsstille minimumskrav til bane for sloperating.

Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi. Den mest fremtredende faktoren er hullenes lengde. En mer detaljert forklaring om slope finner du her.

Vil du beregne spillehandicapet ditt selv ut fra slope- og baneverdi, finner du forklaringen på hvordan du gjør det her.

Kostnad for klubben ved rating/rerating:

  • 18 hullsbaner: 12 000,-
  • 9 hullsbaner: 10 000,-
  • 6 hullsbaner: 8 000,-

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club