Golf-Norge skal digitaliseres. I løpet av 2023 skal fire topper bestiges. Og på denne siden kan du være med på reisen.

I november 2021 vedtok Golftinget en revidert virksomhetsplan. Ett av målene for planperioden er å styrke rammebetingelsene for klubber og forbund. Og det viktigste virkemiddelet er utviklingen av digitale tjenester.

Forretningsutvikler i NGF, Sindre Maurud, er ekspedisjonslederen som skal ta oss til fire digitale fjelltopper.

Ambisjonen er å utvikle digitale løsninger som engasjerer og ivaretar golferen, forenkler den administrative hverdagen i klubbene, forankrer beslutninger i data og innsikt, og øker de kommersielle inntektene, forteller han.

I perioden etter Golftinget er veien til de fire toppene staket ut. De ulike etappene har fått plass på en tidslinje, og ekspedisjonen er i gang. Men underveis skal både strategi og veivalg forankres i NGF-styret og klubbene.

Det er bakgrunnen for at vi nå oppretter denne siden på golfforbundet.no. Her kan alle som ønsker følge prosessen fra start til mål. Vi jobber etter en trafikklysmodell hvor grønt lys betyr at vi er i rute, gult varsler en mulig forsinkelse og rødt at vi henger etter.

De fire toppene

Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet?

 1. Engasjere og ivareta golferen
  Vi skal inspirere nye og engasjere eksisterende golfere med digitale tjenester på tvers av arenaer, og legge til rette for at klubbene har tilpassede verktøy for å rekruttere, ivareta og utvikle golfere.
 2. Forenkle den administrative hverdagen
  Vi skal legge til rette for digitale verktøy og tjenester som reduserer administrasjonstiden av golfklubber. Med helhetlige tjenester som forenkler hverdagen skal vi gi klubbene mer tid til verdiskapende arbeid som kommer medlemmene til gode.
 3. Ta beslutninger basert på data og innsikt
  Vi skal bruke data og innsikt som grunnlag for beslutninger. Vi må tilrettelegge for verktøy som gir oss denne innsikten, og sammen benytte innsikten for å treffe klubbenes og spillernes behov bedre.
 4. Øke kommersielle inntekter
  Vi skal jakte nye og økte inntekter i digitale kanaler, for å bedre rammebetingelser for både klubb og NGF. Utbyttet vil være nye inntekter og muligheter for mersalg i klubbens digitale verdikjede.


Veien til målet

I digitaliseringsprosjektet jobber vi i ulike horisonter. Ettersom vi ikke kan gjøre alt på en gang er vi nødt til å prioritere. Først fokuserer vi på «forenkle den administrative hverdagen» og «engasjere og ivareta golferen», samtidig som vi har ferdigstilt og fått vedtatt digital strategi. De 3 prioriteringene henger tett sammen, og legger føringer for det videre arbeidet. Dermed er det viktig å komme i gang med disse.

Innenfor «forenkle den administrative hverdagen» er det viktigste tiltaket standardintegrasjoner. Dette skal gjøre at vi kan integrere flere systemer som brukes til drift og administrasjon av golfklubber. Dette kan være kommunikasjonssystemer, CRM-systemer, regnskapssystemer osv. Her vil vi legge opp til fleksibilitet for klubbene, men vi prioriterer det som det er størst behov for.

I ambisjonen «engasjere og ivareta golfspilleren» er mobil plattform det viktigste grepet. Vi skal legge til rette for å spille golf (på tvers av arenaer), samt tilby nyheter og underholdning, informasjon fra klubben og andre tjenester som forbedrer opplevelsen av golfaktiviteten i en og samme plattform. Vi har gjort en vurdering av aktuelle leverandører av en app og er i dialog med disse.

Ambisjonene «ta beslutninger basert på data og innsikt» og «øke kommersielle inntekter» vil igangsettes senere.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Nedenfor kan dere se status pr. 02.09.22:

Informasjonsmøte 25. mai - Digital strategi og mobil plattform

Kontakt

Sindre Maurud

Forretningsutvikler 994 55 595 e-post

Relaterte nyheter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club