I november 2021 vedtok Golftinget en revidert virksomhetsplan. Ett av målene for planperioden er å styrke rammebetingelsene for klubber og forbund. Og det viktigste virkemiddelet er utviklingen av digitale tjenester.

Ambisjonen er å utvikle digitale løsninger som engasjerer og ivaretar golferen, forenkler den administrative hverdagen i klubbene, forankrer beslutninger i data og innsikt, og øker de kommersielle inntektene, forteller han.

De fire toppene

Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet?

 1. Engasjere og ivareta golferen
  Vi skal inspirere nye og engasjere eksisterende golfere med digitale tjenester på tvers av arenaer, og legge til rette for at klubbene har tilpassede verktøy for å rekruttere, ivareta og utvikle golfere.
 2. Forenkle den administrative hverdagen
  Vi skal legge til rette for digitale verktøy og tjenester som reduserer administrasjonstiden av golfklubber. Med helhetlige tjenester som forenkler hverdagen skal vi gi klubbene mer tid til verdiskapende arbeid som kommer medlemmene til gode.
 3. Ta beslutninger basert på data og innsikt
  Vi skal bruke data og innsikt som grunnlag for beslutninger. Vi må tilrettelegge for verktøy som gir oss denne innsikten, og sammen benytte innsikten for å treffe klubbenes og spillernes behov bedre.
 4. Øke kommersielle inntekter
  Vi skal jakte nye og økte inntekter i digitale kanaler, for å bedre rammebetingelser for både klubb og NGF. Utbyttet vil være nye inntekter og muligheter for mersalg i klubbens digitale verdikjede.


Status

I digitaliseringsprosjektet jobber vi i ulike horisonter. Ettersom vi ikke kan gjøre alt på en gang er vi nødt til å prioritere. Først fokuserer vi på «forenkle den administrative hverdagen» og «engasjere og ivareta golferen».  

Innenfor «forenkle den administrative hverdagen» er det viktigste tiltaket standard-integrasjoner. Dette skal gjøre at vi kan integrere flere systemer som brukes til drift og administrasjon av golfklubber. Dette kan være kommunikasjonssystemer, CRM-systemer, regnskapssystemer osv. Her vil vi legge opp til fleksibilitet for klubbene, men vi prioriterer det som det er størst behov for.

Vi skal få på plass to typer standardintegrasjoner, en for økonomiløsninger og en for medlemsdata/klubbdata/banedata. Vi har utviklet de grunnleggende integrasjonene og neste steg er å teste disse med tredjepartsleverandører for å kvalitetssikre og legge til innhold i integrasjonene slik at de blir mest mulig tilpasset for hvordan de er tenkt brukt. Integrasjonen med Loopify er første steg.

I ambisjonen «engasjere og ivareta golfspilleren» har mobil plattform vært vår viktigste prioritering. GLFR er valgt som leverandør av en ny app, som samler tjenester fra både GLFR og GolfBox. Appen heter Gimmie, og er lansert første uken i mai. På gimmie.no kan du lese mer om innholdet i appen.

Ila de første dagene har man fått rettet noen bugs og gjort noen justeringer. Det fortsetter vi selvfølgelig med og gjør fortløpende. Se HER for kjente feil og mangler, og innhold vi jobber med.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

For mer info om GLFR sine tjenester, kontakt GLFR på casper@glfr.com. 

Nedenfor kan dere se status pr. 31.08.23:

Ofte stilte spørsmål

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club