HMS-systemer for golfvirksomheter

Norges Golfforbund og Norwegian Greenkeepers Association har utviklet to HMS-systemer til bruk for golfvirksomheter.

Mål

Hensikten med et HMS-system er å kvalitetssikre arbeidet med å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø, forebygge skader på personer og bygninger, samt hindre forurensning av det ytre miljø.

Ansvar

Det overordnede ansvaret for HMS ligger på golfvirksomhetens styre. I det daglige arbeidet er ansvar og myndighet tillagt daglig leder.
Kravet til ”Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” er hjemlet i en egen forskrift med samme navn.

Landbrukets HMS-tjeneste

Norges Golfforbund har, i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste utarbeidet et HMS-system for golfvirksomheter. Beskrivelser, logger, sjekklister mm. finner du vedlagt under dokumenter til høyre på denne siden.

Reddibo

Sammen med Norwegian Greenkeepers Association har Reddibo utviklet en HMS-portal for golfvirksomheter. Bakgrunnen er å legge til rette for at golfklubber kan komme i gang med og å opprettholde kontinuitet i arbeidsmiljøarbeidet. Portalen fokuserer på arbeidsmiljøaspekter som er relevante for driften av golfbanen. Fokuset er på banedrift, men aspekter rundt klubbhus og driftsbygninger er også delvis dekket.

For å gjøre det lettere å komme i gang, er det utviklet en struktur over de viktigste områdene for en golfklubb. For å senke terskelen ytterligere er eksempler fra andre golfklubber forhåndsutfylt i systemet slik at du har materiale å starte fra og finne inspirasjon i. Dette har blitt svært godt mottatt i de virksomheter som har igangsatt arbeidet.

For mer informasjon kontakt Reddibo v/ Lena Otterström +46 706696079 lena@reddibo.se 

Til toppen