Her kan du finne informasjon og veiledninger som kan hjelpe klubben i arbeidet med personvernreglene (GDPR).

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra Den Europeiske Union (EU), som trådte i kraft 20.07.18. 

På denne siden vil vi i tiden fremover løpende legge ut informasjon, veiledere, maler mm. vedr. personvernregler. 

Vi vil anbefale alle å starte med dokumentet "Personvern - Sjekkliste/arbeidsliste personvernregler", som finnes nederst på denne siden. 

 

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Personvernforordningen, som er en del av personopplysningsloven
(Fortalen kommer først, så du må skrolle et stykke ned før du finner artikkel 1)

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club