Trenger din klubb hjelp til arbeidet med personvern i klubben?

Vi har opprettet en ny nettside med informasjon, veiledninger og maler som forhåpentligvis kan gjøre klubbens arbeid med tilpasning til nye personvernregler lettere.

Sidene vil oppdateres fortløpende i tiden fremover, ettersom ny informasjon og nye veiledninger etc. blir utarbeidet eller tilgjengeliggjort.

Her finner du nettsiden.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club