Golfreglene og lokale regler

På denne siden finner du blant annet informasjon om golfreglene og lokale regler.

Golfreglene er globale og utformes og revideres av R&A og USGA i samarbeid, hvert fjerde år. Siste revisjon var 1. januar 2023 - så golfreglene som  gjelder nå omtales derfor som Golfreglene 2023.  Det er bare ett sett golfregler, og de samme reglene gjelder for alt golfspill, på alle baner og i alle sammenhenger.

I tillegg har hver bane og turnering lokale regler, som er tillegg til golfreglene og som omhandler spesielle baneforhold eller andre forhold som gjelder turneringen. Lokale regler må utformes og skrives etter dokumentet "maler lokale regler" for at de skal være gyldige.

Nedenfor kan du laste ned informasjon og veiledning om lokale regler, maler for lokale regler, samt et eksempel på hvordan Golfglede GK har utformet sine lokale regler.

 

Til toppen