- NGFs elitesatsing på Norges beste utøvere

Fra og med 2019 legger NGF om elitesatsingen. Det innebærer at den tidligere lagsstrukturen (proff-, amatør-, junior- og talentutviklingslag) erstattes med uttak til samlinger og representasjon til internasjonale mesterskap og turneringer basert på tydelige og forhåndsdefinerte kriterier (se høyremeny).

NGF ønsker like forutsetninger og mer konkurranse om plassene når utøvere skal representere Norge internasjonalt.

Mer klubb – mindre forbund

NGF mener at talentutvikling skal skje så nært klubbene som mulig, og arbeider for en talentutviklingsstruktur der NGF-coacher i større grad er bistår golfklubbene innenfor et geografisk område, fremfor å være trenere.

Åpner for fler men stiller tøffere krav

For de profesjonelle utøverne vil Team Norway Golf bli en åpnere satsing der flere vil få tilbud om samlinger og oppfølging. Forutsetningen er at utøvere legger ned den jobben som kreves for å kunne hevde seg internasjonalt.

Kontakt

Rickard Lindberg

Team Norway Head Coach +46 70 880 57 50 e-post

Jonas Lilja-Tverdal

Team Norway Coach 905 53 190 e-post

Geoff Dixon

Team Norway Coach 488 54 078 e-post

Hans Åberg

Team Norway Coach 982 55 634 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club