VEIEN TIL TOPPEN

Team Norway har som mål å veilede norske golfspillere til verdenstoppen.

Vi sammenligner det gjerne med å bestige et fjell. Veiene til toppen er flere, noen løyper er mer krevende enn andre. Men norske stjerner som Suzann Pettersen og Viktor Hovland har vist at det er mulig.

Skal du bli blant de 250 beste i verden, må du først og fremst ha den indre drivkraften som trengs. Du må trene nok og riktig for å utvikle de nødvendige ferdighetene. Du må lære deg å takle motgang og skuffelser på veien. Samtidig må de ytre rammene være på plass.

For å klatre mot toppen, trenger du hjelp og støtte. Forbund, klubb, trenere og foreldre blir dine hjelpere. Team Norway vil gå foran og vise vei. Vi kjenner fjellet. Vår oppgave er å lede deg trygt og sikkert så høyt som mulig.

VÅRT FELLES LØFTE

Når du blir med i Team Norway, skal du få med deg sunne, gode verdier i bagen.

Målet er ikke å nå toppen for enhver pris. For oss er det viktig at du får med deg erfaringer som du kan dra nytte av resten av livet, selv om du ikke skulle nå dine mål som golfspiller.

For uansett hvor høyt du klatrer: Du vil lære mye av å sette deg et langsiktig mål og jobbe systematisk for å nå det. Du vil utvikle deg som menneske av å takle utfordringer og motgang underveis.

I Team Norway kommer indre drivkraft, fysisk og psykisk helse alltid først. Vi ønsker at du skal vokse som både golfspiller og menneske. Vi vi skape vinnere både på og utenfor banen.

MOT SAMME MÅL

Sammen finner vi ut hvordan du skal ta deg fra bakkenivå til verdenstoppen.

Alle spillere har ulikt utgangspunkt, og det skjer mange ting på reisen som vil påvirke resultatet. Men det hjelper å ha med seg folk som kjenner veien.

I Team Norway har vi erfaring og kunnskap om hva som skal til, og hvilke veivalg som øker sjansen for å lykkes. Likevel gir vi deg bare råd. Alle må gjøre sine egne valg. Noen vil alltid tråkke opp sine egne stier, som andre igjen vil følge. På den måten får også vi nye erfaringer og mer kunnskap.

Ingen blir gode alene. Alle vil trenge bra folk rundt seg. Treneren kan gjøre deg bedre, men ikke alltid være med på turneringer. Foreldrene kan støtte deg opp, men aldri pushe deg som et skarpt utviklingsmiljø. Skole- eller klubbkameraten kan være din beste venn, men også din tøffeste utfordrer.

Rundt deg finnes flere ressurspersoner som på ulike måter bidrar til utvikling. Team Norways oppgave er å spre kunnskap, finne de beste løsningene, og gjennomføre møter i hele nettverket for å skape de beste forutsetningene for nettopp deg.

DE KRITISKE PUNKTENE

Skal du bli god til å klatre, må du selv ta utfordringen og erfaringene som følger med.

Team Norway kan hjelpe deg å sette riktig mål og kurs. I samarbeid med trener, foreldre, lærere og det øvrige nettverket kan vi sammen legge en god plan, alt du trenger for å starte klatringen. Men jobben må du gjøre selv.

Ingenting kan erstatte de reelle erfaringene du høster på veien. Baner i utlandet kan være helt annerledes enn den du vokste opp på. Spillerne du møter kan være mye bedre. Og flere ganger vil du komme til et kritisk punkt hvor mange stopper.

Skal du helt til toppen, må du før eller siden reise fra trygge omgivelser i Norge. Forlate familie, få nye venner, tilpasse deg et ukjent liv på college (eller andre utdanningsinstitusjoner) og den usikre overgangen fra amatør til proff.

Du skal ha en sterk indre driv for å passere de kritiske punktene, og fortsette klatringen når stien blir smalere og brattere. Men det hjelper å ha et kompetent team, ressurspersoner som vet hva du går gjennom, som vet hva som kreves, og kan guide deg forbi nivåskiftene.

VÅRE FEM PROSESSER

For å hjelpe norske spillere mot verdenstoppen, har vi fokus på fem prosesser som alle er like viktige.

I et karriereløp er det mange ting som forberedes og mestres om du skal klatre opp mot de 250 beste i verden. I Team Norway jobber vi med en helhetlig modell som brytes ned i fem prosesser: strategisk, teknisk, fysisk, mentalt og sosialt.

Naturlig nok øker kravet til ferdigheter på alle de fem prosessene desto nærmere målet du kommer. I tillegg er det viktig med en god balanse.

Det er hjelper lite å ha en god sving hvis du ikke har det bra mentalt og sosialt. Over tid vil gode relasjoner med trener, spillere, familie og venner være avgjørende for dine prestasjoner – og dermed også resultater.

Kontakt

Jonas Lilja-Tverdal

Idrettsutvikler 905 53 190 e-post

Geoff Dixon

Team Norway Coach 488 54 078 e-post

Hans Åberg

Team Norway Coach 982 55 634 e-post

Carl Johan Gustavsson

Team Norway Coach +46 70 544 04 76 e-post

Adrian Aambø

Fysioterapeut/Fysisk trener 920 47 826 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club