Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Anlegg » Grøntfaglig

Grøntfaglig

Nytt soppmiddel

NGF har på vegne av golfklubbene søkt Mattilsynet om såkalt off-label godkjenning av soppmiddelet Acanto Prima.

Middelet er nå godkjent til bruk på golfbaner i Norge frem til 31.12.2014. Dette soppmiddelet er til bruk mot overvintringssopp og mot brunflekk som kan oppstå i vektsesongen.

Antall behandlinger er begrenset til en behandling per sesong. Dosering og påføring står på tilleggsetikett (se vedlegg). I tillegg skal alle brukerne skrive ut og signere ansvarserklæring (se vedlegg). Denne informasjonen skal oppbevares på klubben for eventuell kontroll av Mattilsynet.

Temaskriv

NGF har i samarbeid med Bioforsk Øst Landvik utarbeidet temaskriv vedrørende bygging og drift av golfbaner (se vedlegg).

Vedlagte filer

Tilleggsetikett Acanto Prima (doc, 29 kb)
Egenerklæring Acanto Prima (doc, 30 kb)
Temaskriv - Valg av gress til golfbaner (pdf, 2 mb)
Temaskriv - Golfens miljøutfordring (pdf, 4 mb)
Temaskriv - Filt og mekanisk vedlikehold (pdf, 855 kb)
Temaskriv - Ugress og sykdommer (pdf, 1 mb)
Temaskriv - Gjødsling og vanning (pdf, 979 kb)
Temaskriv - Drenering og greenkonstruksjon (pdf, 2 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS