Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Golfens Samfunnsverdi » Påvirkningsarbeid - Klubb

Påvirkningsarbeid - Klubb

Med offentlig støtte kan vi bidra mer.

Golf kan i enda større grad enn i dag bli et virkemiddel for å bidra til å redusere store og kostbare samfunnsproblem, men det krever forståelse og støtte fra offentlige myndigheter. 

Golfidrettens viktigste saker i det lokale påvirkningsarbeidet

  1. Golfanlegg må likestilles med andre idrettsanlegg.
    For å sikre et mangfold innen idretten må det legges til rette for like rammevilkår. Det er følgelig avgjørende at også golfanlegg behandles på lik linje som andre idretter når det gjelder støtte til bygging og drift av anlegg. Økt mangfold i aktivitetstilbud vil være med på å demme opp for frafall innen den organiserte idretten.
  2. Golf har en stor samfunnsmessig betydning for folkehelsen og vi ønsker å være en aktiv part i det lokale folkehelsearbeidet.
    Golf er en idrett med aktivitet på moderat intensitetsnivå som er i tråd med myndighetenes folkehelseanbefalinger. Golfere rekrutteres både fra gruppen inaktive og aktive, og er en idrett du kan starte med når som helst i et livsløp!

Hvis vi ikke gjør noe, skjer det heller ingenting!

NGFs mål med dette arbeidet er:

Om klubben systematiserer arbeidet rundt lokal påvirkning, hvilken verdi kan dette ha for klubben?

I vedlegget «Golf og kommunen - Påvirkningsarbeid» finnes innspill og ideer til konkrete tiltak for å synliggjøre golfidretten lokalt. I tillegg har vi samlet en oversikt over relevant dokumentasjon i dette dokumentet.

Kontaktperson NGF:

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi
Mobil: 419 00 062 Send e-post

Vedlagte filer

Golf og kommunen - Påvirkningsarbeid (docx, 258 kb)
Golf og kommunen - Hefte (pdf, 2 mb)
Golf og folkehelse - Kronikk (docx, 18 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS