Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Golfens Samfunnsverdi » Påvirkningsarbeid - Klubb

Påvirkningsarbeid - Klubb

Gjennom egne temasamlinger i påvirkningsarbeid ønsker NGF å bidra til at klubben får et godt fundament i sitt arbeid med å synliggjøre golfens samfunnsverdi lokalt og regionalt. Dette for å bli betraktet og behandlet som andre idretter.

Enten dette gjelder økonomisk støtte fra myndighetene (les kommune og fylkeskommune, direkte eller via idrettsråd og idrettskrets) til bygging og drift av anlegg og til aktivitet generelt og folkehelsearbeidet spesielt.

Til temasamlingene inviteres klubbenes politiske og administrative ledelse. En forutsetning for å kunne delta på temasamlingene er at klubben har fylt ut kartleggingsskjemaet ”Pengestrøms- og aktivitetsanalyse” i forkant.

Innholdet i temasamlingen vil kunne variere noe. Se vedlegg for eksempel på innhold.
Ønsker klubben at NGF arrangerer samling, ta kontakt med oss på post@golfforbundet.no (Forutsetter deltakelse fra flere klubber.)

Se også NGFs kurs- og møtekalender.

Vedlagte filer

Eksempel på innhold i temasamling (pdf, 47 kb)
Områdevise lederfora 2011 - Påvirkningsarbeid (pdf, 2 mb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS