Vår 2011

Anleggseminar på Ullevål Stadion 1. mars 2011.

Totalt deltok 91 personer på seminaret.

Hovedtemaene var bruk av gjødsel på høsten og hvordan bedre kvaliteten på gressplanter.

Til toppen