Veien videre

Neste skritt er å kunne tilby medlemmene et eget anlegg å trene på og/eller en egen bane å spille på, samt utstedelse av Golfkortet med handicap registrert i IT-verktøyet GolfBox.

Ved bygging av bane/anlegg finnes det to hovedalternativer:
  • Klubben kan bygge sin egen bane (ev. via et AS som eies av klubben). Dette valget gir et godt grunnlag for å kunne søke støtte fra spillemidlene til utbyggingen.
  • Klubben kan inngå avtale med en grunneier (selskap eller person) som har ferdig bane eller som vil bygge bane. Avtalen skal sendes til NGF for kontroll av klubbens disposisjonsrett til banen. Dette for å sikre at klubben kan ivareta sin sportslige virksomhet, samt rettigheter og plikter opp imot NGF.
Spillemidler

Privat eierskap til golfanlegg gjennom fritt omsettelige andelslån eller aksjer i baneselskapet, som kan gi fortjeneste ved salg, kvalifiserer ikke til spillemidler. Dette gjelder selv om baneselskapet drives uten økonomisk vinning.

Golfkortet

Klubb med slopet bane kan få rett til selv å utstede Golfkortet med handicap registrert i GolfBox under forutsetning av at de har minimum to personer som har gjennomgått NGFs kurs for Veien til Golf (VTG) ansvarlige og har Handicapkomité.

Klubb med treningsanlegg (KMT) kan gi mulighet til å få utstedt ovennevnte kort for klubbens medlemmer via et samarbeid med en klubb med slopet bane. Krav til treningsanlegget finner du her.

Slope

Kravene til godkjent (slopet) bane og selve prosessen fra idé til realisering av baneprosjektet finnes her.

Til toppen