Her finner du saksdokumenter, presentasjoner og annen informasjon fra Golftinget.

Evaluering

Enten du deltok på fagdag eller hele tinghelgen, er det fint om du kan ta deg tid til å svare på evalueringen. Det tar ca. 5 minutter å svare på evalueringen. Gå inn ved å trykke på "Evaluering" under.

Tusen takk!

Evaluering

reiseutgiftsfordeling

NGFs lov § 15 fastslår at det skal anvendes reiseutgiftsfordeling for representantene til Golftinget. Det betyr at reiseutgiftene skal være de samme for alle representanter uavhengig av hvor i landet de reiser fra. Ordningen gjelder reisekostnader for alle klubbrepresentanter som har stemmerett.

Frist for innsending er 6. desember.

Det er viktig at alle representanter som har hatt reiseutgifter sender inn skjemaet. Klubbene blir fakturert for differansen mellom egne kostnader og gjennomsnitts-kostnaden. Sender man ikke inn skjemaet blir man fakturert for gjennomsnittskostnaden. Har en representant høyere reiseutgifter en gjennomsnittskostnaden, vil differansen utbetales.

Reisefordelingsskjemaet finner du til høyre på denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club