Lov og bestemmelser

Norges Golfforbund (NGF) er en sammenslutning av alle klubber som organiserer golfidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

NGFs formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Se www.idrettsforbundet.no for mer informasjon om NIFs regelverk.

Til toppen