Paratour er en serie turneringer for golfspillere med funksjonshemning, og Paratour 2018 består av følgende turneringer:

  • .
  • .
  • 18.-19. august  Larvik GK (36 hull)
  • .

Se mer informasjon om den enkelte turnering under Aktivitetskalender.

Order of Merits

OoM gjelder for et kalenderår. Fire turneringer inngår og tre teller sammenlagt.

.

Order of Merits- poeng

Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-
Poeng 160 120 100 70 60 50 40 30 20 10 5

Dersom to eller flere spillere får samme resultat, skal poengene legges sammen og deles på det antall spillere som er likt. Har f.eks tre spillere samme resultat på 4, 5 og 6 plass, gis poeng på følgende måte: (70+60+50)/3=60, dvs at hver spiller får 60 poeng.

Dersom to eller flere spillere har like mange OoM-poeng etter siste turnering, vinner spilleren med lavest handicap.

Turneringen på Miklagard GK er samkjørt med Østlandstour. Her vil vi gi OoM poeng til funksjonshemmede spillere som velger å spille i ordinære klasser.

Premiering

Beste OoM-spiller i hver klasse premieres.

Vinnere av Order of Merit 2017:

  • Klasse A, Kent Daniel Danielsen, Miklagard GK
  • Klasse B, Erik Ramnæs, Grønmo GK
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club