NGFs tour for funksjonshemmede 2017 består av følgende turneringer:

  • 13.mai                 Soon GK (18 hull)
  • 3.juni                    Miklagard GK (18 hull)
  • 19.-20. august  Drøbak GK (36 hull)
  • 9.september      Kongsvingers GK (18 hull)

Se mer informasjon om den enkelte turnering under Aktivitetskalender.

Order of Merits

OoM gjelder for et kalenderår. Fire turneringer inngår og tre teller sammenlagt.

OoM settes opp i to klasser (menn og kvinner sammen):
Klasse A:  hcp         - 18.4       Brutto slag
Klasse B:  hcp 18.5 - 36         Stableford/Netto slag (slaggolf)

I NM (19.-20.8) spiller klasse B netto slag etter slaggolfprinsippet. Dvs at antall slag er begrenset til maks fire slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slagene, noteres hullets par +5.

Order of Merits- poeng

Plass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-
Poeng 160 120 100 70 60 50 40 30 20 10 5

Dersom to eller flere spillere får samme resultat, skal poengene legges sammen og deles på det antall spillere som er likt. Har f.eks tre spillere samme resultat på 4, 5 og 6 plass, gis poeng på følgende måte: (70+60+50)/3=60, dvs at hver spiller får 60 poeng.

Dersom to eller flere spillere har like mange OoM-poeng etter siste turnering, vinner spilleren med lavest handicap.

Turneringen på Miklagard GK er samkjørt med Østlandstour. Her vil vi gi OoM poeng til funksjonshemmede spillere som velger å spille i ordinære klasser.

Premiering

Beste OoM-spiller i hver klasse premieres.

Vinnere av Order of Merit 2017:

  • Klasse A, Kent Daniel Danielsen, Miklagard GK
  • Klasse B, Erik Ramnæs, Grønmo GK
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club