Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Spille golf » Golf for funksjonshemmede

Golf for funksjonshemmede

De aller fleste kan spille golf, inkludert personer med ulike typer funksjonshemning. Spilte du golf før du ble funksjonshemmet kan du spille igjen!

Golf er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere, samt funksjonshemmede og funksjonsfriske, kan ha glede av å spille sammen og konkurrere på like vilkår.

For å gjøre det mulig for golfspillere med funksjonshemning å spille på like vilkår med funksjonsfriske spillere, samt spillere med andre funksjonshemninger, har R&A utviklet modifikasjon av golfreglene for golfspillere med funksjonshemning.

Golfspillere med funksjonshemning kan gjennom å bli klassifisert bli utstyrt med personlige modifikasjoner og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

Manuel De Los Santos…spiller golf på en fot!

Bevegelseshemmede

De aller fleste bevegelseshemmede kan spille golf. Eksempelvis kan man spille med en arm, med armprotese, støttende til en krykke, med benprotese eller sittende i en rullestol, golfbil eller Paragolfer. Om man er høyere eller lavere enn gjennomsnittet er ingen hindring, og golf gir god trening ved halvsidige lammelser.

Avhengig av type funksjonshemning kan spilleren ha behov for ulike hjelpemidler eller kølletilpasninger.

Internasjonalt arrangeres det flere turneringer hvor bevegelseshemmede golfspillere kan delta, blant annet gjennom European Disabled Golf Association.

Utviklingshemmede

Hvor mye bistand utviklingshemmede golfspillere har behov for vil variere fra spiller til spiller.

Noen vil bli veldig selvstendig, mens andre vil ha behov for en veileder gjennom hele spillet. Den som trenger ledsager må selv avtale med noen som kan være det, dette er ikke noe en kan forvente at golfklubbene har. Ledsager bør selv spille golf.

Internasjonalt arrangerer Special Olympics golfturneringer for utviklingshemmede.

Synshemmede

Synshemmede golfspiller har hjelp av en coach under trening og spill. En coach er en som assisterer en synshemmet golfspiller i å adressere ballen og oppstilling før slaget. En synshemmet som ønsker å begynne med golf må selv stille med coach, dette er ikke noe man kan forvente at golfklubbene har. For å fungere som coach for synshemmede er det nødvendig at denne selv er golfspiller.

Internasjonalt arrangeres det golfturneringer for synshemmede, og definisjon på synshemning følger kravene til International Blind Sport Association (IBSA) og fordeler seg på klassene B1, B2 og B3.

Hørselshemmede

Hørselshemning er ikke å anse som noen funksjonshemning i forhold til golf, men det vil være situasjoner hvor en hørselshemmet har behov for en tegnspråktolk. Dette er noe den hørselshemmede selv kan bestille via Tolketjenesten (NAV).

Internasjonalt arrangeres det golfturneringer for døve, og grad av hørselstap er definert av International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

Har du lyst til å prøve om golf er noe for deg?

Ta kontakt med en golfklubb der du bor, eller NGF for mer informasjon.

Kontaktperson NGF:

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent
Mobil: 995 76 525 Send e-post

Vedlagte filer

Thomas Jacobsen spiller golf i paragolfer. (pdf, 10 mb)
Les historiene til Andre Toth, Joakim Marksten, Knut Herrem og Joakim Bjorkman (pdf, 611 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS