Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Spiller » Spille golf » Funksjonshemmede

Funksjonshemmede

Nesten alle kan spille golf, inkludert personer med funksjonshemning. Spilte du golf før du ble funksjonshemmet kan du spille igjen!

Golf er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere, samt funksjonshemmede og funksjonsfriske, kan spille sammen.

R&A har utviklet modifikasjon av golfreglene for golfspillere med funksjonshemning. Gjennom klassifisering tildeles personlige modifikasjoner, og ved behov innvilges dispensasjon fra gjeldende turneringsbestemmelser.

Manuel De Los Santos…spiller golf på en fot!

Bevegelseshemmede

De fleste bevegelseshemmede kan spille golf. Eksempelvis kan man spille med en arm, med armprotese, støttende til en krykke, med benprotese eller i paragolfer. Om man er høyere eller lavere enn gjennomsnittet er ingen hindring, og golf gir god trening ved halvsidige lammelser. Avhengig av type funksjonshemning kan spilleren ha behov for ulike hjelpemidler eller kølletilpasninger.

Internasjonalt arrangeres det flere turneringer hvor bevegelseshemmede golfspillere kan delta, blant annet gjennom European Disabled Golf Association.

Utviklingshemmede

Hvor mye bistand utviklingshemmede golfspillere har behov for vil variere. Noen vil bli selvstendig, mens andre vil ha behov for en ledsager. Den som trenger ledsager må selv avtale med noen som kan være det, og ledsager bør selv spille golf.

Internasjonalt arrangerer Special Olympics golfturneringer for utviklingshemmede.

Synshemmede

Synshemmede golfspiller har hjelp av en coach under trening og spill. En coach hjelper med å adressere ballen og oppstilling før slaget. En synshemmet som ønsker å begynne med golf må selv finne en coach, og dette må være en person som er golfspiller. 

Internasjonalt arrangeres det golfturneringer for synshemmede, og definisjon på synshemning følger kravene til International Blind Sport Association (IBSA) og fordeler seg på klassene B1, B2 og B3.

Hørselshemmede

Hørselshemning er ikke å anse som noen funksjonshemning i forhold til golf, men det vil være situasjoner hvor en hørselshemmet har behov for en tegnspråktolk. Dette er noe den hørselshemmede selv kan bestille via Tolketjenesten (NAV).

Internasjonalt arrangeres det golfturneringer for døve, og grad av hørselstap er definert av International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

Har du lyst til å prøve om golf er noe for deg?

Ta kontakt med en golfklubb der du bor, eller NGF for mer informasjon.

Kontaktperson NGF:

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent
Mobil: 995 76 525 Send e-post

Vedlagte filer

André Toth: Veien tilbake (pdf, 505 kb)
Per-Arne Larsen: Da livet tok en brå vending. (pdf, 181 kb)
Thomas Jacobsen spiller golf i paragolfer. (pdf, 10 mb)
Les historiene til Andre Toth, Joakim Marksten, Knut Herrem og Joakim Bjorkman (pdf, 611 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Ditt regionale kompetansesenter skal bidra til at regionen får flere og bedre trenere, og mer attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal også bidra til at det blir flere stimulerende treningsanlegg. For at dette skal bli en suksess er det viktig at alle er med og bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Her finner du ditt RKS