Du kan ta Golf-Norge inn i fremtiden. Men hvordan?

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å forme Golf-Norge.  

Golfen trenger medlemmer med ulik bakgrunn til ulike verv i neste periode, fra november 2023-25. Selve valget foregår på Golftinget i november i år.

Se informasjon fra NGFs valgkomité som er lagt ut på denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club