Informasjon om innkalling og påmelding til Golftinget.

I overensstemmelse med Norges Golfforbunds lov § 14 har styret gleden av å innkalle til Golftinget 2023 på Quality Airport Hotel Gardermoen 4.-5. november 2023. Innkallingen ble sendt til klubbenes e-post, som registrert i GolfBox, den 4. august. 

Bindende påmelding gjøres snarest mulig og senest tirsdag 3. oktober 2023.   
(Påmeldingsfristen gjelder for overnatting på tinghotellet.)

Vi gjør oppmerksom på at det er reservert rom på tinghotellet fra fredag 3. til søndag 5. november. Erfaringene tilsier at omtrent alle bestiller enkeltrom og vi vil benytte prinsippene «først til mølla» og «tingrepresentanter før observatører». Her gjelder det altså å melde seg på så tidlig som praktisk mulig for å få plass på tinghotellet. (Se påmeldingsinformasjon nedenfor.)

Innkomne forslag

Forslag som ønskes behandlet på Golftinget 2023, skal iht. NGFs lov § 14 være innsendt senest 6 uker før, dvs. senest søndag 24. september 2023 til post@golfforbundet.no
(Se forslagsmal til golftinget.)

Se for øvrig informasjon om kjønnsfordeling, stemmerett, valgbarhet mm. i "Golftinget 2023 - Innkalling."

Meld deg på Golftinget her: 

(NB. Du mottar en bekreftelse på mail, "Billetter til Golftinget 2023", når påmeldingen er registrert.) 

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club