Jus / avtaler

Alle har vi en selvsagt plikt til å overholde norsk lov, men innenfor idretten har vi også en tilleggsforpliktelse til å overholde norsk idretts lover og bestemmelser.

Dersom noen utenfor idretten, f.eks. fra næringslivet, ønsker å samarbeide med et organisasjonsledd (klubb eller forbund) innenfor idretten må også disse holde seg orientert om og respektere at dersom det er motstrid mellom deres samarbeidsavtale og idrettens regelverk så er det idrettens regelverk som er gjeldende fortolkning.

Juridiske utfordringer

At vi innenfor golfen som oftest selv må finansiere bygging, drift og vedlikehold av anleggene gir en variasjon i vår organisering som medfører en del spesielle (idretts)juridiske utfordringer som ikke alltid er like enkle å ha oversikt over for de som er utrente på området.

På denne siden ønsker vi å bistå klubbene med å finne administrative hjelpemidler som er knyttet til det (idretts)juridiske, uansett hvilken del av virksomheten man er opptatt av. Dersom det er ønsker eller behov utover de vi per dato har presentert ber vi om at det tas kontakt med oss slik at vi kan forbedre sidene.

Jens Kristian Hansen
Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær

Til toppen